83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Ole wao hao wapunjao!

 • 83:2

  Ambao wanapo jipimia kwa watu hudai watimiziwe.

 • 83:3

  Na wao wanapo wapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza.

 • 83:4

  Kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa

 • 83:5

  Katika Siku iliyo kuu,

 • 83:6

  Siku watapo msimamia watu Mola Mlezi wa walimwengu wote?

 • 83:7

  Hasha! Hakika maandiko ya wakosefu bila ya shaka yamo katika Sijjin.

 • 83:8

  Unajua nini Sijjin?

 • 83:9

  Kitabu kilicho andikwa.

 • 83:10

  Ole wao siku hiyo kwa wanao kadhibisha!

 • 83:11

  Ambao wanaikadhibisha Siku ya Malipo.

 • 83:12

  Wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka, mwenye dhambi.

 • 83:13

  Anapo somewa Aya zetu husema: Ni visa vya watu wa kale!

 • 83:14

  Hasha! Bali yametia kutu juu ya nyoyo zao hao walio kuwa wakiyachuma.

 • 83:15

  Hasha! Hakika hao siku hiyo bila ya shaka watazuiliwa na neema za Mola wao Mlezi.

 • 83:16

  Kisha wataingia Motoni!

 • 83:17

  Kisha waambiwe: Haya ndiyo mliyo kuwa mkiyakadhabisha.

 • 83:18

  Hasha! Hakika maandiko ya watu wema bila ya shaka yamo katika I'liyyin.

 • 83:19

  Na nini kitakacho kujuvya nini I'liyyin?

 • 83:20

  Kitabu kilicho andikwa.

 • 83:21

  Wanakishuhudia walio karibishwa.

 • 83:22

  Hakika watu wema bila ya shaka watakuwa katika neema.

 • 83:23

  Wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia.

 • 83:24

  Utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema,

 • 83:25

  Watanyweshwa kinywaji safi kiliyo tiwa muhuri,

 • 83:26

  Muhuri wake ni miski. Na katika hayo washindanie wenye kushindana.

 • 83:27

  Na mchanganyiko wake ni Tasniim,

 • 83:28

  Chemchem watakayo inywa walio kurubishwa.

 • 83:29

  Kwa hakika wale walio kuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walio amini.

 • 83:30

  Na wanapo pita karibu yao wakikonyezana.

 • 83:31

  Na wanapo rudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi.

 • 83:32

  Na wanapo waona husema: Hakika hawa ndio khasa walio potea.

 • 83:33

  Na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao.

 • 83:34

  Basi leo walio amini ndio watawacheka makafiri,

 • 83:35

  Nao wako juu ya viti vya enzi wakiangalia.

 • 83:36

  Je! makafiri wamelipwa malipo ya yale waliyo kuwa wakiyatenda?

Paylaş
Tweet'le