84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Itapo chanika mbingu,

 • 84:2

  Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza,

 • 84:3

  Na ardhi itakapo tanuliwa,

 • 84:4

  Na kuvitoa vilivyo kuwa ndani yake, ikawa tupu,

 • 84:5

  Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza,

 • 84:6

  Ewe mtu! Hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako Mlezi, basi utamkuta.

 • 84:7

  Ama atakaye pewa daftari lake kwa mkono wa kulia,

 • 84:8

  Basi huyo atahisabiwa hisabu nyepesi,

 • 84:9

  Na arudi kwa ahali zake na furaha.

 • 84:10

  Na ama atakaye pewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake,

 • 84:11

  Basi huyo ataomba kuteketea.

 • 84:12

  Na ataingia Motoni.

 • 84:13

  Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake.

 • 84:14

  Huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena.

 • 84:15

  Kwani? Hakika Mola wake Mlezi alikuwa akimwona!

 • 84:16

  Basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapo kuchwa,

 • 84:17

  Na kwa usiku na unavyo vikusanya,

 • 84:18

  Na kwa mwezi unapo pevuka,

 • 84:19

  Lazima mtapanda t'abaka kwa t'abaka!

 • 84:20

  Basi wana nini hawaamini?

 • 84:21

  Na wanapo somewa Qur'ani hawasujudu?

 • 84:22

  Bali walio kufuru wanakanusha tu.

 • 84:23

  Na Mwenyezi Mungu anajua wanayo yadhamiria.

 • 84:24

  Basi wabashirie adhabu chungu!

 • 84:25

  Isipo kuwa wale walio amini na wakatenda mema; hao watakuwa na ujira usio malizika.

Paylaş
Tweet'le