85 BURUC

 • 85:1

  Naapa kwa mbingu yenye Buruji!

 • 85:2

  Na kwa siku iliyo ahidiwa!

 • 85:3

  Na kwa shahidi na kinacho shuhudiwa!

 • 85:4

  Wameangamizwa watu wa makhandaki

 • 85:5

  Yenye moto wenye kuni nyingi,

 • 85:6

  Walipo kuwa wamekaa hapo,

 • 85:7

  Na wao ni mashahidi wa yale waliyo kuwa wakiwafanyia Waumini.

 • 85:8

  Nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimuamini Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Msifiwa,

 • 85:9

  Ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi; na Mwenyezi Mungu ni shaahidi wa kila kitu.

 • 85:10

  Hakika walio wafitini Waumini wanaume na Waumini wanawake, kisha hawakutubu, basi watapata adhabu ya Jahannamu na watapata adhabu ya kuungua.

 • 85:11

  Hakika walio amini na wakatenda mema watapata Bustani zenye mito ipitayo kati yake. Huko ndiko kufuzu kukubwa.

 • 85:12

  Hakika kutesa kwa Mola wako Mlezi ni kukali.

 • 85:13

  Yeye ndiye anaye anzisha na ndiye anaye rejeza tena,

 • 85:14

  Naye ni Mwenye kusamehe, Mwenye mapenzi,

 • 85:15

  Mwenye Kiti cha Enzi, Mtukufu,

 • 85:16

  Atendaye ayatakayo.

 • 85:17

  Je! Zimekuwasilia khabari za majeshi?

 • 85:18

  Ya Firauni na Thamudi?

 • 85:19

  Lakini walio kufuru wamo katika kukadhibisha.

 • 85:20

  Na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka.

 • 85:21

  Bali hii ni Qur'ani tukufu

 • 85:22

  Katika Ubao Ulio Hifadhiwa.

Paylaş
Tweet'le