86 TARIK

 • 86:1

  Naapa kwa mbingu na Kinacho kuja usiku!

 • 86:2

  Na nini kitakacho kujuulisha ni nini hicho Kinacho kuja usiku?

 • 86:3

  Ni Nyota yenye mwanga mkali.

 • 86:4

  Hapana nafsi ila inayo mwangalizi.

 • 86:5

  Hebu naajitazame mwanaadamu ameumbwa kwa kitu gani?

 • 86:6

  Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa,

 • 86:7

  Yatokayo baina ya mifupa ya mgongo na mbavu.

 • 86:8

  Hakika Yeye ana uweza wa kumrudisha.

 • 86:9

  Siku zitakapo dhihirishwa siri.

 • 86:10

  Basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi.

 • 86:11

  Naapa kwa mbingu yenye marejeo!

 • 86:12

  Na kwa ardhi inayo pasuka!

 • 86:13

  Hakika hii ni kauli ya kupambanua.

 • 86:14

  Wala si mzaha.

 • 86:15

  Hakika wao wanapanga mpango.

 • 86:16

  Na Mimi napanga mpango.

 • 86:17

  Basi wape muhula makafiri - wape muhula pole pole.

Paylaş
Tweet'le