87 A'LA

 • 87:1

  Litakase jina la Mola wako Mlezi aliye juu kabisa,

 • 87:2

  Aliye umba, na akaweka sawa,

 • 87:3

  Na ambaye amekadiria na akaongoa,

 • 87:4

  Na aliye otesha malisho,

 • 87:5

  Kisha akayafanya makavu, meusi.

 • 87:6

  Tutakusomesha wala hutasahau,

 • 87:7

  Ila akipenda Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye anayajua yaliyo dhaahiri na yaliyo fichikana.

 • 87:8

  Na tutakusahilishia yawe mepesi.

 • 87:9

  Basi kumbusha, kama kukumbusha kunafaa.

 • 87:10

  Atakumbuka mwenye kuogopa.

 • 87:11

  Na atajitenga mbali nayo mpotovu,

 • 87:12

  Ambaye atauingia Moto mkubwa.

 • 87:13

  Tena humo hatakufa wala hawi hai.

 • 87:14

  Hakika amekwisha fanikiwa aliye jitakasa.

 • 87:15

  Na akakumbuka jina la Mola wake Mlezi, na akasali.

 • 87:16

  Lakini nyinyi mnakhiari maisha ya dunia!

 • 87:17

  Na Akhera ni bora na yenye kudumu zaidi.

 • 87:18

  Hakika haya yamo katika Vitabu vya mwanzo,

 • 87:19

  Vitabu vya Ibrahimu na Musa.

Paylaş
Tweet'le