88 GAŞİYE

 • 88:1

  Je! Imekufikia khabari ya msiba wa kufudikiza?

 • 88:2

  Siku hiyo nyuso zitainama,

 • 88:3

  Zikifanya kazi, nazo taabani.

 • 88:4

  Ziingie katika Moto unao waka -

 • 88:5

  Zikinyweshwa kutoka chemchem inayo chemka.

 • 88:6

  Hawatakuwa na chakula isipo kuwa kichungu chenye miba.

 • 88:7

  Hakinenepeshi wala hakiondoi njaa.

 • 88:8

  Siku hiyo nyuso nyengine zitakuwa kunjufu.

 • 88:9

  Zitakuwa radhi kwa juhudi yao,

 • 88:10

  Katika Bustani ya juu.

 • 88:11

  Hawatasikia humo upuuzi.

 • 88:12

  Humo imo chemchem inayo miminika.

 • 88:13

  Humo vimo viti vilivyo nyanyuliwa,

 • 88:14

  Na bilauri zilizo pangwa,

 • 88:15

  Na matakia safu safu,

 • 88:16

  Na mazulia yaliyo tandikwa.

 • 88:17

  Je! Hawamtazami ngamia jinsi alivyo umbwa?

 • 88:18

  Na mbingu jinsi ilivyo inuliwa?

 • 88:19

  Na milima jinsi ilivyo thibitishwa?

 • 88:20

  Na ardhi jinsi ilivyo tandazwa?

 • 88:21

  Basi kumbusha! Hakika wewe ni Mkumbushaji.

 • 88:22

  Wewe si mwenye kuwatawalia.

 • 88:23

  Lakini anaye rudi nyuma na kukataa,

 • 88:24

  Basi Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa adhabu iliyo kubwa kabisa!

 • 88:25

  Hakika ni kwetu Sisi ndio marejeo yao.

 • 88:26

  Kisha hakika ni juu yetu Sisi hisabu yao!

Paylaş
Tweet'le