89 FECR

 • 89:1

  Naapa kwa alfajiri,

 • 89:2

  Na kwa masiku kumi,

 • 89:3

  Na kwa viwili viwili na kimoja kimoja,

 • 89:4

  Na kwa usiku unapo pita,

 • 89:5

  Je! Hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili?

 • 89:6

  Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo wafanya kina A'di?

 • 89:7

  Wa Iram, wenye majumba marefu?

 • 89:8

  Ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi?

 • 89:9

  Na Thamudi walio chonga majabali huko bondeni?

 • 89:10

  Na Firauni mwenye vigingi?

 • 89:11

  Ambao walifanya jeuri katika nchi?

 • 89:12

  Wakakithirisha humo ufisadi?

 • 89:13

  Basi Mola wako Mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu.

 • 89:14

  Hakika Mola wako Mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia.

 • 89:15

  Ama mtu anapo jaribiwa na Mola wake Mlezi, akamkirimu na akamneemesha, husema: Mola wangu Mlezi amenikirimu!

 • 89:16

  Na ama anapo mjaribu akampunguzia riziki yake, husema: Mola wangu Mlezi amenitia unyonge!

 • 89:17

  Sivyo hivyo! Bali nyinyi hamuwakirimu mayatima,

 • 89:18

  Wala hamhimizani kulisha masikini;

 • 89:19

  Na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa,

 • 89:20

  Na mnapenda mali pendo la kupita kiasi.

 • 89:21

  Sivyo hivyo! Itakapo vunjwa ardhi vipande vipande,

 • 89:22

  Na akaja Mola wako Mlezi na Malaika safu safu,

 • 89:23

  Na ikaletwa Jahannamu siku hiyo, siku hiyo mtu atakumbuka! Lakini kukumbuka huko kutamfaa nini?

 • 89:24

  Atasema: Laiti ningeli jitangulizia kwa uhai wangu!

 • 89:25

  Basi siku hiyo hataadhibu yeyote namna ya kuadhibu kwake.

 • 89:26

  Wala hatafunga yeyote kama kufunga kwake.

 • 89:27

  Ewe nafsi iliyo tua!

 • 89:28

  Rejea kwa Mola wako Mlezi umeridhika, na umemridhisha.

 • 89:29

  Basi ingia miongoni mwa waja wangu,

 • 89:30

  Na ingia katika Pepo yangu.

Paylaş
Tweet'le