90 BELED

 • 90:1

  Naapa kwa Mji huu!

 • 90:2

  Nawe unaukaa Mji huu.

 • 90:3

  Na naapa kwa mzazi na alicho kizaa.

 • 90:4

  Hakika tumemuumba mtu katika taabu.

 • 90:5

  Ati anadhani hapana yeyote ataye muweza?

 • 90:6

  Anasema: Nimeteketeza chungu ya mali.

 • 90:7

  Ati anadhani ya kuwa hapana yeyote anaye mwona?

 • 90:8

  Kwani hatukumpa macho mawili?

 • 90:9

  Na ulimi, na midomo miwili?

 • 90:10

  Na tukambainishia zote njia mbili?

 • 90:11

  Lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani.

 • 90:12

  Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani?

 • 90:13

  Kumkomboa mtumwa;

 • 90:14

  Au kumlisha siku ya njaa

 • 90:15

  Yatima aliye jamaa,

 • 90:16

  Au masikini aliye vumbini.

 • 90:17

  Tena awe miongoni mwa walio amini na wakausiana kusubiri na wakausiana kuhurumiana.

 • 90:18

  Hao ndio watu wa kheri wa kuliani.

 • 90:19

  Lakini walio zikataa Ishara zetu, hao ndio watu wa shari wa kushotoni.

 • 90:20

  Juu yao utakuwa Moto ulio fungiwa kila upande.

Paylaş
Tweet'le