92 LEYL

 • 92:1

  Naapa kwa usiku unapo funika!

 • 92:2

  Na mchana unapo dhihiri!

 • 92:3

  Na kwa Aliye umba dume na jike!

 • 92:4

  Hakika juhudi zenu bila ya shaka ni mbali mbali.

 • 92:5

  Ama mwenye kutoa na akamchamngu,

 • 92:6

  Na akaliwafiki lilio jema,

 • 92:7

  Tutamsahilishia yawe mepesi.

 • 92:8

  Na ama mwenye kufanya ubakhili, na asiwe na haja ya wenzake,

 • 92:9

  Na akakanusha lilio jema,

 • 92:10

  Tutamsahilishia yawe mazito!

 • 92:11

  Na mali yake yatamfaa nini atapo kuwa anadidimia?

 • 92:12

  Hakika ni juu yetu kuonyesha uwongofu.

 • 92:13

  Na hakika ni yetu Sisi Akhera na dunia.

 • 92:14

  Basi nakuonyeni na Moto unao waka!

 • 92:15

  Hatauingia ila mwovu kabisa!

 • 92:16

  Anaye kadhibisha na kupa mgongo.

 • 92:17

  Na mchamngu ataepushwa nao,

 • 92:18

  Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa.

 • 92:19

  Na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliye mfanyia hisani ndio anamlipa.

 • 92:20

  Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa.

 • 92:21

  Naye atakuja ridhika!

Paylaş
Tweet'le