37 SAFFAT

 • 37:1

  Савганд ба он фариштагон, ки барои Худо саф бастаанд,

 • 37:2

  савганд ба он фариштагон, ки абрҳоро меронанд,

 • 37:3

  савганд ба он фариштагон, ки зикри Худоро мехонанд,

 • 37:4

  ки Худои шумо Худои яктост.

 • 37:5

  Парвардигори осмонҳову замин аст ва ҳар чӣ дар миёни онҳост. Ва Парвардигори машрикҳост!

 • 37:6

  Мо осмони дунёро ба зинати ситорагон биёростем.

 • 37:7

  Ва аз ҳар шайтони нофармон нигаҳ доштем.

 • 37:8

  То сухани сокинони олами болоро нашнаванд ва аз ҳар сӯй ронда шаванд.

 • 37:9

  То дур гарданд ва барои онҳост азобе доим.

 • 37:10

  Ғайри он шайтон, ки ногаҳон чизе бирабояд ва ногаҳон шӯълаи сӯзандае дунболаш кунад.

 • 37:11

  Пас, аз кофирон бипурс, ки оё офариниши онҳо душвортар аст ё он чӣ Мо офаридаем. Мо онҳоро аз гиле часпанда офаридаем.

 • 37:12

  Ту дар тааҷҷуб шудӣ ва онҳо масхара мекунанд.

 • 37:13

  Ва чун ба онҳо панд дода шавад, панд, намепазиранд.

 • 37:14

  Ва чун ояе бубинанд, аз якдигар мехоҳанд, то онро ба масхара гиранд.

 • 37:15

  Ва мегӯянд: «Ин чизе ғайри ҷодуи ошкор нест,

 • 37:16

  оё вақте ки мо мурдем ва хоку устухон шудем, моро зинда мекунанд?

 • 37:17

  ё падарони моро?»

 • 37:18

  Бигӯ: «Бале, ва шумо хору бечора мешавед!»

 • 37:19

  Ва онон худ хоҳанд дид, ки ба як фармон ҳамаро зинда мекунанд.

 • 37:20

  Мегӯянд: «Вой бар мо, ин ҳамон рӯзи ҷазост!»

 • 37:21

  Ин ҳамон рӯзи довари аст, ки дурӯғаш мепиндоштед.

 • 37:22

  Ононро, ки зулм мекарданд ва ҳамроҳонашонро ва онҳоеро, ки ба ҷои Худои якто мепарастиданд, ҷамъ оваред.

 • 37:23

  Ҳамаро ба роҳи ҷаҳаннам роҳ нишон диҳед.

 • 37:24

  Ва нигаҳ доредашон, бояд бозхост шаванд.

 • 37:25

  «Чаро якдигарро ёрӣ намекунед?»

 • 37:26

  На, имрӯз ҳама таслимшавандагонанд.

 • 37:27

  Ва он гоҳ рӯй ба якдигар кунанд ва бипурсанд.

 • 37:28

  Гӯянд: «Шумо будед, ки аз дари некхоҳӣ бар мо медаромадед».

 • 37:29

  Гӯянд: «На, шумо имон наёварда будед.

 • 37:30

  Моро бар шумо ҳеҷ ғолибияте набуд. Шумо худ мардумоне нофармон будед.

 • 37:31

  Гуфтаи Парвардигорамон бар мо воҷид шуд. Акнун бояд бичашем.

 • 37:32

  Мо шуморо гумроҳ кардем ва худ низ гумроҳ будем».

 • 37:33

  Дар он рӯз ҳама дар азоб шариканд.

 • 37:34

  Мо бо гунаҳкорон чунин мекунем.

 • 37:35

  Чун ба онон гуфта мешуд, ки ғайри Худои якто худое нест, такаббур мекарданд

 • 37:36

  ва мегуфтанд: «Оё ба хотири шоири девонае худоёнамонро тарк гӯем?»

 • 37:37

  На, он паёмбар ҳақро овард ва паёмбарони пешинро тасдиқ кард.

 • 37:38

  Шумо азоби дардоварро хоҳед чашид!

 • 37:39

  Дар баробари амалҳоятон ҷазо хоҳед дид.

 • 37:40

  Ғайри бандагони мухлиси Худо,

 • 37:41

  ки онҳоро ризқе муъайян аст.

 • 37:42

  аз меваҳо, ва гиромӣ доштагонанд

 • 37:43

  дар биҳиштҳои пурнеъмат,

 • 37:44

  бар тахтҳое, ки рӯбарӯи ҳаманд.

 • 37:45

  Ва ҷоме аз чашмаи хушгувор миёнашон ба гардиш дарояд,

 • 37:46

  сафед асту нӯшандагонашро лаззатбахш,

 • 37:47

  на дарди сар орад ва на нӯшанда маст шавад.

 • 37:48

  Заноне фарохчашм, ки танҳо ба шавҳарони худ назар доранд, ҳамдами онҳоянд.

 • 37:49

  Ҳамонанди тухми мурғҳое дур аз дастрас.

 • 37:50

  Рӯ ба якдигар кунанд ва гуфтугӯ кунанд.

 • 37:51

  Яке аз онҳо гӯяд: «Маро ҳамнишине буд,

 • 37:52

  ки мегуфт: «Оё ту аз онҳо ҳастӣ, ки тасдиқ мекунанд?

 • 37:53

  Оё он гоҳ, ки мурдему хоку устухон шудем, ҷазоямон медиҳанд?»

 • 37:54

  Гӯянд: «Метавонед аз боло бинигаред?»

 • 37:55

  Аз боло бинигарад ва ӯро дар миёни оташи дӯзах бинад.

 • 37:56

  Гуядаш: «Ба Худо савганд, наздик буд, ки маро ба ҳалокат афканӣ.

 • 37:57

  Ва агар мавҳибати (бахшиши) Парвардигорам набуд, ман низ аз ҳозиршудагони азоб мебудам.

 • 37:58

  Оё моро марге нест,

 • 37:59

  ҷуз он марги нахустин? Ва дигар азобамон намекунанд?»

 • 37:60

  Ҳар оина (албатта) ин аст комёбии бузург!

 • 37:61

  Амалкунандагон бояд барои чунин мукофоте амал кунанд.

 • 37:62

  Оё хӯришро ин беҳтар ё дарахти заққум?

 • 37:63

  Мо он дарахтро барои ибтилои (гирифтории) ситамкорон падид овардаем.

 • 37:64

  Дарахтест, ки аз қаъри ҷаҳаннам мерӯяд,

 • 37:65

  Мевааш монанди сари шайтонҳо аст,

 • 37:66

  дӯзахиён аз он мехӯранд ва шикам пур месозанд

 • 37:67

  ва бар сари он омехтае аз оби сӯзон менушанд.

 • 37:68

  Сипас бозгашташон ба ҳамон ҷаҳаннам аст.

 • 37:69

  Онҳо падарони худро пеш аз худ гумроҳ ёфтанд

 • 37:70

  ва аз паи онҳо шитобон мераванд.

 • 37:71

  Ва пеш аз онҳо бештар пешиниён гумроҳ шуданд.

 • 37:72

  Ва Мо бимдиҳандагоне ба миёнашон фиристодем.

 • 37:73

  Пас бингар, ки саранҷоми он бимёфтагон чӣ гуна буд.

 • 37:74

  Ғайри бандагони мухлиси Худо!

 • 37:75

  Нӯҳ Моро нидо кард ва Мо чӣ нек посухдиҳандае будем!

 • 37:76

  Ӯ ва касонашро аз андӯҳи бузург наҷот додем.

 • 37:77

  Ва фарзандонашро боқӣ гузоштем.

 • 37:78

  Ва номи неки ӯро дар наслҳои баъд боқӣ ниҳодем.

 • 37:79

  Салом бар Нӯҳ бод дар саросари ҷаҳон!

 • 37:80

  Мо некӯкоронро чунин мукофот медиҳем.

 • 37:81

  Ӯ аз бандагони мӯъмини Мо буд.

 • 37:82

  Сипас дигаронро ғарқ сохтем.

 • 37:83

  Иброҳим аз пайравони ӯ буд.

 • 37:84

  Он гоҳ ки бо диле холи аз шубҳа рӯй ба Парвардигораш овард.

 • 37:85

  Ба падараш ва қавмаш гуфт: «Чӣ мепарастед?

 • 37:86

  Оё ба ҷои Худои якто худоёни дурӯғинро мехоҳед?

 • 37:87

  Ба Парвардигори ҷаҳониён чӣ гумон доред?»

 • 37:88

  Нигоҳе ба ситорагон кард

 • 37:89

  ва гуфт: «Ман беморам!»

 • 37:90

  Аз ӯ рӯйгардон шуданд ва бозгаштанд.

 • 37:91

  Пинҳонӣ назди худоёнашон омад ва гуфт: «Чизе намехӯред?

 • 37:92

  Чаро сухан намегӯед?»

 • 37:93

  Ва дар ниҳон дасте бақувват бар онҳо зад.

 • 37:94

  Қавмаш шитобон наздаш омаданд.

 • 37:95

  Гуфт: «Оё чизҳоеро, ки худ метарошед, мепарастед?

 • 37:96

  Худои яктост, ки шумо ва ҳар чӣ месозед, офаридааст».

 • 37:97

  Гуфтанд: «Барояш биное оозед ва дар оташаш андозед».

 • 37:98

  Хостанд то бадандешӣ кунанд, Мо низ онҳоро зердаст (хору мағлуб) гардонидем.

 • 37:99

  Гуфт: «Ман ба сӯи Парвардигорам меравам. Ӯ маро роҳнамоӣ хоҳад кард.

 • 37:100

  Эй Парвардигори ман, маро фарзанде солеҳ ато кун!»

 • 37:101

  Пас ӯро ба писаре бурдбор хушхабар додем.

 • 37:102

  Чун бо падар ба ҷое расид, ки бояд ба кор сар кунанд, гуфт: «Эй писаракам, дар хоб дидаам, ки туро забҳ мекунам. Бингар, ки чӣ меандешӣ». Гуфт: «Эй падар, ба ҳар чӣ фармон шудаӣ, амал кун, ки агар Худо бихоҳад, маро аз собирон (сабркунандагон) хоҳӣ ёфт».

 • 37:103

  Чун ҳар ду таслим шуданд ва ӯро ба пешонӣ хобонид,

 • 37:104

  Мо нидояш додем: «Эй Иброҳим,

 • 37:105

  хобатро ба ҳақиқат паивастӣ», Ва Мо некӯкоронро чунин мукофот медиҳем.

 • 37:106

  Ин озмоише ошкор буд.

 • 37:107

  Ва ӯро ба забҳе бузург бозхаридем

 • 37:108

  Ва номи неки ӯро дар наслҳои баъд боқӣ гузоштем.

 • 37:109

  Салом бар Иброҳим!

 • 37:110

  Мо некӯкоронро инчунин мукофот медиҳем!

 • 37:111

  Ӯ аз бандагони мӯъмини Мо буд.

 • 37:112

  Ӯро ба Исҳок — паёмбаре шоиста мужда додем.

 • 37:113

  Ӯ на Исҳоқро баракат додем. Ва аз фарзандонашон баъзе некӯкор ҳастанд ва баъзе ба ошкоро бар худ ситамкор.

 • 37:114

  Мо ба Мӯсо ва Ҳорун неъмат додем.

 • 37:115

  Он ду ва мардумашонро аз ранҷе бузург наҷот бахшидем.

 • 37:116

  Ононро ёрӣ додем, то ғолиб шуданд.

 • 37:117

  Ва китобе равшангарашон додем.

 • 37:118

  Ва ба роҳи рост ҳидояташон кардем.

 • 37:119

  Ва номи некашонро дар наслҳои баъд боқӣ гузоштем.

 • 37:120

  Салом бар Мӯсо ва Ҳорун!

 • 37:121

  Мо некӯкоронро инчунин мукофот медиҳем!

 • 37:122

  Он ду аз бандагони мӯъмини Мо буданд.

 • 37:123

  Ва Илёс аз паёмбарон буд.

 • 37:124

  Ба мардуми худ гуфт: «Оё аз Худо наметарсед?

 • 37:125

  Оё Баълро ба худои мехонед ва Он беҳтарини офаринандагонро тарк мекунед?

 • 37:126

  Парварднгори шумо ва Парвардигори падаронатон Худои яктост».

 • 37:127

  Пас дурӯғаш бароварданд ва онон аз ҳозиркардагонанд, (дар азоб)

 • 37:128

  Ғайри бандагони мухлиси Худо!

 • 37:129

  Ва номи неки ӯро дар наслҳои баъд боқӣ гузоштем.

 • 37:130

  Салом бар хонадони Илёс!

 • 37:131

  Мо некӯкоронро инчунин подош (мукофот) медиҳем!

 • 37:132

  Ӯ аз бандагони мӯъмини Мо буд.

 • 37:133

  Ва Лут аз паёмбарон буд.

 • 37:134

  Ӯ ва ҳамаи касонашро наҷот додем.

 • 37:135

  Ғайри пиразане, ки бо мардуми шаҳр бимонд.

 • 37:136

  Сипас дигаронро ҳалок кардем.

 • 37:137

  Шумо бар (маскани) онҳо мегузаред бомдодон

 • 37:138

  ва шомгоҳон. Оё ақл намекунед?

 • 37:139

  Ва Юнус аз паёмбарон буд.

 • 37:140

  Чун ба он киштии пур аз мардум гурехт,

 • 37:141

  қуръа заданд ва ӯ дар қуръа мағлуб шуд.

 • 37:142

  Моҳӣ фурӯ бурдаш ва ӯ лоиқи сарзаниш буд.

 • 37:143

  Пас агар аз тасбеҳ гуён намебуд,

 • 37:144

  то рӯзи қиёмат дар шиками моҳӣ мемонд.

 • 37:145

  Пас ӯро, ки бемор буд, ба хушкӣ афкандем.

 • 37:146

  Ва бар болои сараш бӯтаи кадуе рӯёнидем.

 • 37:147

  Ва ӯро ба пайғамбарӣ бар сад ҳазор кас ва бештар фиристодем.

 • 37:148

  Онҳо имон оварданд ва то зинда буданд, бархурдорияшон додем.

 • 37:149

  Аз онҳо бипурс; «Оё духтарон аз они Парвардигори ту бошанд ва писарон аз они онҳо?»

 • 37:150

  Оё вақте ки Мо малоикаро зан меофаридем, онҳо медиданд?

 • 37:151

  Огоҳ бош, ки аз дурӯғгӯияшон аст, ки мегӯянд:

 • 37:152

  «Худо соҳиби фарзанд аст». Дурӯғ мегӯянд.

 • 37:153

  Оё Худо духтаронро бар писарон бартарӣ дод?

 • 37:154

  Шуморо чӣ мешавад? Чӣ гуна ҳукм мекунед?

 • 37:155

  Оё намеандешед?

 • 37:156

  Ё бар даъвои худ далели равшане доред?

 • 37:157

  Агар рост мегӯед, китобатонро биёваред.

 • 37:158

  Ва миёни Худову ҷинниён хешовандӣ қоил шуданд ва ҷинниён медонанд, ки ҳозиркардашудагонанд. (дар азоб).

 • 37:159

  Аз он сифат, ки меоварданд, Худо пок аст,

 • 37:160

  ғайри бандагони мухлиси Худо!

 • 37:161

  Шумо ва бутоне, ки мепарастед,

 • 37:162

  натавонистед гумроҳ кунед,

 • 37:163

  магар он касро, ки роҳии ҷаҳаннам бошад.

 • 37:164

  «Ва ҳар кас аз мо ҷое муъайян дорад.

 • 37:165

  Албатта мо сафзадагонем.

 • 37:166

  Ва албатта мо тасбеҳгӯяндагонем».

 • 37:167

  Агарчи мегуфтанд:

 • 37:168

  «Агар аз пешиниён назди мо китобе монда буд,

 • 37:169

  мо аз бандагони мухлиси Худо мебудем».

 • 37:170

  Онҳо ба он китоб кофир шуданд ва ба зуди, ки хоҳанд фаҳмид.

 • 37:171

  Мо дар бораи бандагонамон, ки ба пайғамбарӣ мефиристем, аз пеш тасмим гирифтаем,

 • 37:172

  ки албатта онон ёрӣ мешаванд.

 • 37:173

  Ва лашкари Мо худ ғолибанд.

 • 37:174

  Пас то муддате аз онҳо рӯй бигардон.

 • 37:175

  Оқибаташонро бубин, онҳо низ хоҳанд дид.

 • 37:176

  Оё азоби Моро ба шитоб металабанд?

 • 37:177

  Чун азоб ба майдонашон фарояд, ин бимдодашудагон чӣ бомдоди баде хоҳанд дошт.

 • 37:178

  Аз онҳо то чанде рӯй бигардон.

 • 37:179

  Пас оқибаташонро бубин, онҳо низ хоҳанд дид.

 • 37:180

  Муназзаҳ (покаст) аст Парвардигори ту — он Парвардигори пирӯзманд — аз ҳар чӣ ба васфи Ӯ мегӯянд!

 • 37:181

  Ва салом бар паёмбарон!

 • 37:182

  Ва ҳамд аз они Парвардигори ҷаҳониён аст!

Paylaş
Tweet'le