44 DUHAN

 • 44:1

  Ҳо, мим.

 • 44:2

  Савганд ба ин китоби равшангар!

 • 44:3

  Мо онро дар шаби мубораке нозил кардем. Мо бимдиҳанда будаем.

 • 44:4

  Дар он шаб ҳар фармоне мувофиқи ҳикмат содир мешавад,

 • 44:5

  фармоне аз ҷониби Мо. Ва фиристандаи он будаем.

 • 44:6

  Раҳматест аз ҷониби Парвардигорат ва албатта Ӯст шунавову доно.

 • 44:7

  Парвардигори осмонҳову замин ва он чӣ миёни ин ду аст, агар шумо яқинкунандаед.

 • 44:8

  Нест Худое ғайри Ӯ. Зннда мекунаду мемиронад. Парвардигори шумову Парвардигори падарони пешини шумост.

 • 44:9

  На, онҳо ҳамчунон ба шакки худ дилхушанд!

 • 44:10

  Пас мунтазири рӯзе бош, ки осмон ба ошкоро дуд биёварад.

 • 44:11

  Ва он дуд ҳамаи мардумро дар худ фурӯ гирад. Ва ин азобест дардовар.

 • 44:12

  «Эй Парвардигори мо, ин азобро аз мо дур гардон, ки мо имон овардаем».

 • 44:13

  Куҷо панд мегиранд? Ҳол он ки чун паёмбари равшангар бар онҳо фиристода шуд,

 • 44:14

  аз ӯ рӯйгардон шуданд ва гуфтанд: «Девонаест таълимёфта!»

 • 44:15

  Азобро андаке бармедорем ва шумо боз ба дини худ бозмегардед.

 • 44:16

  Рӯзе онҳоро ба савлате (ҳамлае) сахт фурӯ гирем, ки Мо интиқомгирандаем!

 • 44:17

  Пеш аз онҳо қавми Фиръавнро озмудем ва паёмбаре бузургвор наздашон омад,

 • 44:18

  «ки бандагони Худоро ба ман таслим кунед, ки ман паёмбаре аминам.

 • 44:19

  Ва низ бар Худо саркашӣ макунед, ки ман бо ҳуҷҷате равшан назди шумо омадаам.

 • 44:20

  Ва агар бихоҳед бар ман санг бизанед, ман ба Парвардигори худ ва Парвардигори шумо паноҳ мебарам,

 • 44:21

  ва агар ба ман имон намеоварад, аз ман канор гиред».

 • 44:22

  Пас Парвардигорашро дуо кард, ки инҳо мардуме муҷриманд (гунаҳгоранд).

 • 44:23

  Бандагони Маро шабҳангом равона кун, то аз паи шумо биёянд.

 • 44:24

  Дарёро ором пушти сар гузор, ки он лашкар ғарқшудагонанд.

 • 44:25

  Баъд аз худ чӣ боғҳову чашмасорҳо бар ҷой гузоштанд

 • 44:26

  ва киштзорҳову хонаҳои некӯ

 • 44:27

  ва неъмате, ки дар он ғарқи шодмонӣ буданд.

 • 44:28

  Ҳамчунин шуд ва Мо он неъматҳоро ба мардуме дигар мерос гузоштем.

 • 44:29

  На осмон бар онҳо гирист ва на замин ва на ба онҳо мӯҳлат дода шуд.

 • 44:30

  Ва мо банӣ-Исроилро аз он азоби хоркунанда халос кардем.

 • 44:31

  аз азоби Фиръавни саркаши аз ҳад гузаранда

 • 44:32

  ва аз рӯи илм бар аҳли ҷаҳонашон баргузидем.

 • 44:33

  Ва оёте ба онҳо ато кардем, ки дар он имтиҳоне ошкор буд.

 • 44:34

  Албатта инҳо мегӯянд:

 • 44:35

  «Поёни кор ҷуз ҳамин марги нахустин нест ва мо дигар бор зинда намешавем.

 • 44:36

  Ва агар рост мегӯед, падарони моро ба ҷаҳон бозоваред».

 • 44:37

  Оё инҳо беҳтаранд ё қавми Туббаъ ва касоне, ки пеш аз он қавм буданд? Ҳамаро ҳалок кардем, ки муҷримон (гунаҳгорон) буданд.

 • 44:38

  Мо ин осмонҳову замин ва он чиро миёни онҳост, ба бозича наёфаридаем.

 • 44:39

  Онҳоро ба ҳақ офаридаем, вале бештарин намедонанд.

 • 44:40

  Ваъдагоҳи ҳама дар рӯзи доварӣ қиёмат аст.

 • 44:41

  Рӯзе, ки ҳеҷ дӯсте аз дӯсти худ чизеро дафъ накунад ва аз сӯи касе ёрӣ нашавад,

 • 44:42

  ғайри касе, ки Худо бар ӯ бубахшояд, зеро Ӯст ғолибу меҳрубон.

 • 44:43

  Ҳар оина (Албатта) дарахти зуккум

 • 44:44

  таъоми гуноҳкорон аст.

 • 44:45

  Монанди миси гудохта дар шикамҳо меҷушад.

 • 44:46

  Монанди ҷӯшидани оби ҷӯшон.

 • 44:47

  Бигиредаш ва ба сахтӣ ба миёни ҷаҳаннамаш бикашед

 • 44:48

  ва бар сараш оби ҷӯшон бирезед, то шиканҷа шавад.

 • 44:49

  Бичаш, ки ту ғолибу бузуррворӣ!

 • 44:50

  Ин ҳамон чизест, ки дар он шак мекардед.

 • 44:51

  Парҳезкорон дар ҷои амне ҳастанд,

 • 44:52

  дар боғҳову чашмасорҳо

 • 44:53

  либосҳое аз сундусу истабрақ мепушанд ва рӯбарӯи ҳам мешинанд.

 • 44:54

  Ҳамчунин ҳурулъайнро (ҳурони фарохчашм) ба ҳамсарияшон дароварем.

 • 44:55

  Дар осоиштагӣ ҳар меваеро, ки бихоҳанд, металабанд.

 • 44:56

  Дар он ҷо таъми маргро намечашанд, ғайри ҳамон марги аввалин. Ва онҳоро Худо аз азоби ҷаҳаннам нигоҳ доштааст.

 • 44:57

  Ин бахшишест аз ҷониби Парвардигорат ва ин пирӯзии бузургест!

 • 44:58

  Мо адои сухани худ бар забони ту осон кардем, бошад, ки панд гиранд!

 • 44:59

  Ту мунтазир бош, ки онҳо низ мунтазиранд.

Paylaş
Tweet'le