52 TUR

 • 52:1

  Қасам ба кӯҳи Тур

 • 52:2

  ва қасам ба китоби навишташуда,

 • 52:3

  дар сафҳае кушода (Қуръон)

 • 52:4

  ва қасам ба байтулмаъмур

 • 52:5

  ва қасам ба ин, сақфи барафрошта (осмон)

 • 52:6

  ва қасам ба дарёи моломол, (пур)

 • 52:7

  ки азоби Парвардигорат воқеъ шуданист.

 • 52:8

  Ва онро дафъкунандае нест.

 • 52:9

  Рӯзе, ки осмон сахт бичархад

 • 52:10

  ва кӯҳҳо ба шитоб равон шаванд,

 • 52:11

  пас дар он рӯз вой бар дурӯғбарорандагон,

 • 52:12

  онон, ки саргарми кордон ботили худанд!

 • 52:13

  Рӯзе, ки онҳоро ба қаҳр ба ҷониби ҷаҳаннам кашанд.

 • 52:14

  Ин аст он оташе, ки дурӯғаш мешумурдед.

 • 52:15

  Оё ин ҷодуст ё шумо намебинед?

 • 52:16

  Ба оташ дароед. Хоҳ бар он сабр кунед ё сабр накунад, фарқе накунад. Шуморо дар баробари корҳое, ки мекардаед, ҷазо медиҳанд.

 • 52:17

  Парҳезгорон дар биҳиштҳо ва неъматанд.

 • 52:18

  Аз он чӣ Парвардигорашон ба онҳо додааст, шодмонанд ва Худо онҳоро аз азоби ҷаҳаннам нигаҳ доштааст.

 • 52:19

  Ба музди корҳое, ки кардаед, бихӯреду биёшомед. Гувороятон бод.

 • 52:20

  Бар он тахтҳои канори ҳам чида такя мезананд. Ҳуриёнро ҳамсарашон мегардонем.

 • 52:21

  Касоне, ки худ имон оварданд ва фарзандонашон дар имон пайравияшон карданд. Фарзандонашонро бо онҳо якҷоя мекунем ва аз музди амалашон ҳеҷ кам намекунем, ки дар касе дар гарави кори худ аст.

 • 52:22

  Ва пайваста аз ҳар гуна, ки бихоҳанд, меваву гӯшт атояшон мекунем.

 • 52:23

  Дар он ҷо ҷоми май диҳанд ва ҷоми май ситонанд, ки дар он на сухани беҳуда бошад ва на гуноҳ кардан.

 • 52:24

  Ғуломонашон чун марвориди пинҳон дар садаф ба гирдашон мечарханд.

 • 52:25

  Пурсишкунон рӯй ба якдигар мекунанд.

 • 52:26

  Мегӯянд: «Пеш аз ин дар миёни касонамон танҳо мо аз Худо метарсидем.

 • 52:27

  Пас Худо бар мо миннат ниҳод ва моро аз азоби самум нигаҳ дошт.

 • 52:28

  Мо пеш аз ин Ӯро (бо дуъову илтиҷо) мехондем, ки Ӯ эҳсонкунандаву меҳрубон аст!»

 • 52:29

  Пандашон деҳ, ки ту ба баракати неъмати Парвардигорат на коҳин (ҷодугар) ҳастиву на маҷнун.

 • 52:30

  Ё мегӯянд: «Шоиресту мо барои вай мунтазири ҳаводиси рӯзгорем». (ки шояд бимирад).

 • 52:31

  Бигӯ: «Шумо мунтазир бимонед, ки ман низ бо шумо интизор мекашам».

 • 52:32

  Оё ононро рӯъёҳояшон (хобҳояшон) ба ин пиндорҳо кашонида ё худ, мардуме саркаш ҳастанд.

 • 52:33

  Ё мегӯянд: «Қуръонро худ сохтааст!» На, онҳо имон намеоваранд!

 • 52:34

  Агар рост мегӯянд, сухане монанди он биёваранд.

 • 52:35

  Оё бе ҳеҷ холиқе офарида шуданд, ё худ холиқи худанд?

 • 52:36

  Ё осмонҳову заминро ҳал кардаанд? На, ба яқин нарасидаанд.

 • 52:37

  Ё хазинаҳои Парвардигорат назди онҳост? Ё бар чизе тасаллут ёфтаанд? (ҳукумат ёфтаанд).

 • 52:38

  Ё нардбоне доранд, ки аз он боло мераванд ва гӯш меандозанд? Пас он касе, ки гӯш андохта бошад, ҳуҷҷате ошкор биёварад.

 • 52:39

  Ё худовандро духтарон асту шуморо писарон.

 • 52:40

  Ё аз онҳо музде металабӣ ва пардохти музд бар онҳо душвор аст?

 • 52:41

  Ё илми ғайб медонанду менависанд?

 • 52:42

  Ё мехоҳанд ҳилае кунанд? Аммо кофирон худ ба ҳила гирифторанд.

 • 52:43

  ё онҳоро худоест ғайри Худои якто? Пок аст Худои якто аз ҳар чӣ шарикаш месозанд.

 • 52:44

  Агар бингаранд, ки қитъае аз осмон фурӯ меафтад, мегӯянд: «Абрест мутароким (қабат-қабат ҷамъшуда)».

 • 52:45

  Пас онҳоро вогузор, то рӯзеро, ки дар оя ба ҳалокат мерасанд, бингаранд,

 • 52:46

  рӯзе, ки макрашон ҳеҷ ба ҳолашон фоидае накунад ва кас ба ёрияшон барнахезад.

 • 52:47

  Барои касоне, ки зулм мекунанд, боз ҳам азобест ғайри ин азоб, вале бештаринашон намедонанд.

 • 52:48

  Дар баробари фармони Парвардигорат босабр бош, ки ту таҳти назари Моӣ! Ва ҳангоме ки бархостӣ, ба ситоиши Парвардигорат тасбеҳ гӯй!

 • 52:49

  Ва тасбҳ гӯй дар қисме аз шаб ва ба ҳангоми нопадид шудани ситорагон,

Paylaş
Tweet'le