54 KAMER

 • 54:1

  Қиёмат наздик шуд ва моҳ дупора гардид.

 • 54:2

  Ва агар мӯъҷизае бубинанд, рӯй бигардоданд ва гӯянд: «"Ҷодуе бузург аст!»

 • 54:3

  Ва дурӯғ мепиндоранд ва аз паи ҳавоҳои худ мераванд. Ва ҳар коре дар вақти худ қарор гирифтааст.

 • 54:4

  Ва барояшон хабарҳое омадааст, ки дар онҳо пандаст.

 • 54:5

  Ҳикматест тамом. Вале бимдиҳандагон судашон надиҳанд.

 • 54:6

  Пас дар он рӯз, ки оя даъваткунандга ононро ба чизе нохуш даъват кунад, аз онҳо рӯйгардон шав.

 • 54:7

  Нишони зиллат (хори) дар чашмонашон ошкор аст. Чун малахҳое пароканда аз қабрҳо берун меоянд.

 • 54:8

  Сарҳоро боло гирифта ба сӯи он даъваткунанда мешитобад. Кофирон мегӯянд: «Ин рӯзи душворест!»

 • 54:9

  Пеш аз инҳо қавми Нӯҳ такзиб карда (дурӯғ бароварда) буданд. Бандаи Моро такзиб карданду гуфтанд: «Девона аст! «Ва ба дашномаш ронданд.

 • 54:10

  Ва Парвардигорашро дуъо кард: «Ман мағлуб шудаам, интиқом бигир!»

 • 54:11

  Ва мо низ дарҳои осмонро ба рӯи обе, ки ба шиддат мерехт, кушодем.

 • 54:12

  Ва аз замин чашмаҳо шикофтем то об ба он миқдор, ки андоза шуда буд, гирд омад.

 • 54:13

  Ва ӯро бар он киштӣ, ки тахтаҳову мехҳо дошт, савор кардем.

 • 54:14

  Зери назари Мо равон шуд. Ин буд ҷазои касоне, ки бовар надошт.

 • 54:15

  Ва албатта он киштиро нишонае сохтем. Оё ҳеҷ пандгирандае ҳаст?

 • 54:16

  Пас азобу бим доданҳои Ман чӣ гуна буд?

 • 54:17

  Ва ин Қуръонро осон кардем, то аз он панд гиранд. Оё пандгирандае ҳаст?

 • 54:18

  Қавми Од такзиб карданд. Пас азобу бим доданҳои Ман чӣ гуна буд?

 • 54:19

  Мо бар онҳо дар рӯзе наҳсу тӯлонӣ боде сахт фиристодем,

 • 54:20

  ки мардумонро аз замин ҳамонанди решаҳои аз ҷой кандаи нахл бармеканд.

 • 54:21

  Азобу бим доданҳои Ман чӣ гуна буд?

 • 54:22

  Ва ин Қуръонро осон кардем, то аз он панд гиранд. Оё пандгирандае ҳаст?

 • 54:23

  Қавми Самуд бимдиҳандагонро такзиб карданд.

 • 54:24

  Гуфтанд: «агар аз инсоне монанди худ пайравӣ кунем, гумроҳу девона бошем!

 • 54:25

  Оё аз миёни ҳамаи, мо каломи Худо ба ӯ нозил шудааст? На, ӯ дурӯғгӯе худхоҳ аст».

 • 54:26

  Фардо хоҳанд донист, ки дурӯғгӯи худхоҳ кист!

 • 54:27

  Мо он модашутурро барои озмоишашон мефиристем. Пас мунтазирашон бош ва сабр кун!

 • 54:28

  Ва ба онҳо бигӯй, ки об миёнашон тақсим шуда. Навбати ҳар кӣ бошад, ӯ ба сари об меравад.

 • 54:29

  Ёрашонро нидо доданд ва ӯ шамшер баргирифту онро бикушт.

 • 54:30

  Азобу бим доданҳои Ман чӣ гуна буд?

 • 54:31

  Мо бар онҳо як овози даҳшатнок фиристодем. Пас ҳамонанди он алафҳои хушки огили гӯсфанд шуданд.

 • 54:32

  Ва ин Қуръонро осон кардем, то аз он панд гиранд. Оё пандгирандае ҳаст?

 • 54:33

  Қавми Лут бимдиҳандагонро такзиб карданд.

 • 54:34

  Мо бар онҳо боде регбор фиристодем, ғайри хонадони Лут, ки онҳоро саҳаргоҳ раҳонидем.

 • 54:35

  Неъмате буд аз ҷониби Мо ва ононро, ки сипос гӯянд, чунин музд диҳем.

 • 54:36

  Аз интиқоми сахти Мо тарсонидашон, вале бо бимдиҳандагон ба ҷидол (хусумат) бархостанд.

 • 54:37

  Аз меҳмони ӯ коре зишт хостанд. Мо низ чашмонашонро кур гардонидем. Пас бичашед азобу бим доданҳои Маро!

 • 54:38

  Албатта бомдодон азобе пойдор ба сарвақташон омад.

 • 54:39

  Пас азоби Ман ва бим доданҳои Маро бичашед!

 • 54:40

  Ва ин Қуръонро осон кардем, то аз он панд гиранд. Оё пандгирандае ҳаст?

 • 54:41

  Бимдиҳандагон назди хонадони Фиръавн омаданд.

 • 54:42

  Ҳамаи оёти Моро такзиб карданд. Мо низ онҳоро фурӯ гирифтем, чун фурӯ гирифтани ғолибе пурқудрат.

 • 54:43

  Оё кофирони шумо аз онҳо нерӯмандтаранд ё дар китобҳо омадааст, ки дар амон ҳастед?

 • 54:44

  Ё мегӯянд, ки мо ҳамаги ба интиқом бармехезем?

 • 54:45

  Ба зудӣ он ҷамъ мунҳазим шавад (шикаст хӯрад) ва пушт карда бозгарданд.

 • 54:46

  Балки ваъдагоҳи онҳо қиёмат аст ва қиёмат сахттару талхтар аст.

 • 54:47

  Гунаҳкорон дар гумроҳиву ҷаҳолатанд.

 • 54:48

  Рӯзе, ки онҳоро ба рӯяшон дар ҷаҳаннам кашанд, ки бичашед азоби сақарро (дӯзахро)!

 • 54:49

  Мо ҳар чизро ба андоза офаридаем!

 • 54:50

  Фармони Мо танҳо як фармон аст, он ҳам чашм бар ҳам заданест.

 • 54:51

  Касонеро, ки монанди шумо буданд, ҳалок кардем. Оё пандгирандае ҳаст?

 • 54:52

  Ҳар коре, ки кардаанд, дар дафтарҳост.

 • 54:53

  Ҳар кори бузургу хурде навишта шудааст.

 • 54:54

  Парҳезгорон дар боғҳову канори ҷӯйборонанд,

 • 54:55

  дар ҷойгоҳе писандида назди фармонравои тавоно!

Paylaş
Tweet'le