55 RAHMAN

 • 55:1

  Худои раҳмон

 • 55:2

  Қуръонро таълим дод,

 • 55:3

  инсонро биёфарид,

 • 55:4

  ба ӯ гуфтан омӯхт.

 • 55:5

  Офтобу моҳ ба ҳисобе муқаррар дар ҳаракатанд.

 • 55:6

  Ва гиёҳу дарахт саҷдааш мекунанд.

 • 55:7

  Осмонро барафрохт ва тарозуро барниҳод,

 • 55:8

  то дар тарозу таҷовуз накунед.

 • 55:9

  Вазн карданро ба адолат риъоят кунед ва камфурӯшӣ макунед!

 • 55:10

  Заминро барои мардум қарор дод.

 • 55:11

  Дар он меваҳост ва дарахтони хурмо бо хӯшаҳое, ки дар ғилофанд.

 • 55:12

  Ва донаҳое, ки ҳамроҳ бо команд ва низ гиёҳони хушбӯ.

 • 55:13

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:14

  Одамиро аз гили хушкшудае чун сафол биёфарид,

 • 55:15

  Ва ҷинро аз шӯълае бедуд.

 • 55:16

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:17

  Парвардигори ду машриқ ва Парвардигори ду мағриб.

 • 55:18

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:19

  Ду дарёро пеш ронд, то ба ҳам расиданд,

 • 55:20

  миёнашон пардаест то ба ҳам омехта нашаванд.

 • 55:21

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигорагонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:22

  Аз он ду марвориду марҷон берун меояд.

 • 55:23

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:24

  Ва Ӯрост киштиҳое монанди кӯҳ, ки дар дарё мераванд.

 • 55:25

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:26

  Ҳар чӣ бар рӯи замин аст, фонӣ (тамом) шуданист.

 • 55:27

  Ва зоти Парвардигори соҳиби бузургӣ ва икроми туст, ки боқӣ мемонад.

 • 55:28

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:29

  Ҳар кас, ки дар осмонҳову замин аст, пурсандаи даргоҳи Ӯст ва Ӯ ҳар рӯз дар корест.

 • 55:30

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:31

  Эй ҷинниёну одамиён, ба ҳисоби шумо хоҳем расид!

 • 55:32

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:33

  Эй гурӯҳи ҷинниёну одамиён, агар метавонед, ки аз канораҳои осмонҳову замин берун равед, берун равед! Вале берун натавонед рафт, магар бо доштани қудрате.

 • 55:34

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:35

  Бар шумо шӯълае аз оташ фиристода шавад ё дуде низ пас бо ӯ муқобала натавонед кард.

 • 55:36

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:37

  Он гоҳ, ки осмон шикофта шавад, ранге сурх чун ранги чарм хоҳад дошт.

 • 55:38

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:39

  Пас дар он рӯз аз гуноҳи ҳеҷ ҷинневу одамие напурсанд.

 • 55:40

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:41

  Кофиронро ба нишони қиёфаашон мешиносанд ва аз мӯи ҷилави сар ва пойҳояшон мегиранд.

 • 55:42

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:43

  Ин ҳамон ҷаҳаннамест, ки гунаҳкорон дурӯғаш мепиндоштанд.

 • 55:44

  Ва акнун дар миёни он ва оби ҷӯшон, мегарданд.

 • 55:45

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:46

  Ҳ, ар касро, ки аз истодан ба пешгоҳи Парвардигораш тарсида бошад, ду биҳишт аст.

 • 55:47

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:48

  Он ду пур аз дарахтонанд.

 • 55:49

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:50

  Дар он ду, ду чашма ҷорист.

 • 55:51

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:52

  Дар он ҷо аз ҳар гуна мевае ду қисм аст.

 • 55:53

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:54

  Бар бистарҳое, ки астарашон аз истабрақ аст, такя задаанд ва меваҳои он ду биҳишт дар наздикашон бошад.

 • 55:55

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:56

  Дар он ҷост заноне, ки ҷуз ба шавҳари худ нанигаранд ва пеш аз биҳиштиён ҳеҷ одамиву ҷинне ба ояҳо даст назадааст.

 • 55:57

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:58

  Гӯй, ки он ҳурон монанди ёқуту марҷонанд.

 • 55:59

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморад?

 • 55:60

  Мукофоти некӣ некисту бас.

 • 55:61

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:62

  Ва ғайри онҳо ду биҳишти дигар аст.

 • 55:63

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:64

  Аз шиддати сабзӣ моил ба сиёҳианд.

 • 55:65

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед,?

 • 55:66

  Дар он ду, ду чашмаи ҷӯшанда ҳаст.

 • 55:67

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:68

  Дар он ду мева ҳаст ва дарахти хурмо ҳасту анор ҳаст.

 • 55:69

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:70

  Дар он ҷо занонест нексирату зеборӯй.

 • 55:71

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигаратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:72

  Ҳуроне нигаҳдошташуда дар хаймаҳо.

 • 55:73

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:74

  Пеш аз биҳиштиён ҳеҷ одамеву ҷинне ба онҳо даст назадааст.

 • 55:75

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:76

  Бар болишҳои сабзу фаршҳои, некӯ такя мезананд.

 • 55:77

  Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 • 55:78

  Бузург аст номи Парвардигори ту — он соҳиби бузургиву икром!

Paylaş
Tweet'le