56 VAKIA

 • 56:1

  Чун қиёмат воқеъ шавад,

 • 56:2

  ки дар воқеъ шуданаш ҳеҷ дурӯғ нест,

 • 56:3

  гурӯҳеро пасткунанда аст ва гурӯрҳеро баландкунанда.

 • 56:4

  Он гоҳ, ки замин ба сахтӣ биларзад

 • 56:5

  ва кӯҳҳо ба тамом реза-реза шаванд

 • 56:6

  ва чун ғуборе пароканда гарданд,

 • 56:7

  шумо се гурӯҳ бошед:

 • 56:8

  яке аҳли саъодат. Аҳли саъодат чӣ ҳол доранд?

 • 56:9

  Дигар аҳли шақоват (бадбахт). Аҳли шақоват чӣ ҳол доранд?

 • 56:10

  Севумини онҳо, ки пешқадаму пешдаст буданд ва инак пеш раводанд (дар ҷаннат).

 • 56:11

  Инҳо муқаррабонанд (наздиккардашудагонанд)

 • 56:12

  дар биҳиштҳои пурнеъмат.

 • 56:13

  Гурӯҳе аз пешиниён

 • 56:14

  ва андаке аз онҳо, ки аз пас омадаанд

 • 56:15

  бар тахтҳои мурассаъ (зарбофт)

 • 56:16

  рӯбарӯи ҳам бар онҳо такя задаанд.

 • 56:17

  Писароне ҳамеша ҷавон гирдашон мечарханд

 • 56:18

  бо қадаҳҳову кӯзаҳо ва ҷомҳое аз шаробе, ки дар ҷӯйҳо ҷорист,

 • 56:19

  аз нушиданаш на сардард гиранд ва на беҳуш шаванд.

 • 56:20

  Ва меваҳое, ки худ интихоб мекунанд.

 • 56:21

  Ва гӯшти парранда, аз ҳар чӣ бихоҳанд,

 • 56:22

  Ва ҳурони дуруштчашм

 • 56:23

  ҳамонанди марворидҳое дар садаф.

 • 56:24

  Ҳама ба мукофоти корҳое, ки мекардаанд.

 • 56:25

  Дар он ҷо на сухани беҳуда шунаванд ва на гуноҳолуд

 • 56:26

  ҷуз як сухан: «Салом, салом!»

 • 56:27

  Аммо аҳли саъодат, аҳли саъодат чӣ ҳол доранд?

 • 56:28

  Дар зери дарахти сидри бехор

 • 56:29

  ва дарахти музе (банан), ки мевааш бар якдигар чида шуда

 • 56:30

  ва сояе доим

 • 56:31

  ва обе ҷорӣ

 • 56:32

  ва мевае бисёр,

 • 56:33

  ки бепоён ва касро аз он бознадоранд.

 • 56:34

  Ва фаршҳои баланд

 • 56:35

  Он занонро Мо биёфаридем, офариданӣ

 • 56:36

  ва душизагон сохтем.

 • 56:37

  Маъшуқи ҳамсарони худанд,

 • 56:38

  барои аҳли саъодат,

 • 56:39

  гурӯҳе аз пешиниён

 • 56:40

  ва гурӯҳе, ки аз пас омадаанд.

 • 56:41

  Аммо аҳли шақоват, аҳли шақоват (бадбахт) чӣ ҳол доранд?

 • 56:42

  Дар боди гарм ва оби ҷӯшонанд

 • 56:43

  дар сояе аз дуди сиёҳ

 • 56:44

  на сарду на хуш.

 • 56:45

  "Инҳо пеш аз ин дар нозу неъмат буданд.

 • 56:46

  ва бар гуноҳони бузург исрор (давом) мекарданд

 • 56:47

  ва мегуфтанд: «Оё замоне, ки мо мурдему хоку устухон шудем, боз ҳам моро зинда мекунанд

 • 56:48

  ё ниёгони моро?»

 • 56:49

  Бигӯ: «Ҳамаро, онон, ки аз ин пеш буданд ва онҳо, ки аз паяшон омада буданд,

 • 56:50

  ҳама дар ваъдагоҳи он рӯзи муъайян хоҳанд буд.

 • 56:51

  Он гоҳ шумо, эй гумроҳони дурӯғбароранда,

 • 56:52

  аз дарахтони заққум хоҳед хурд

 • 56:53

  ва шикамҳои худро аз он пур хоҳед кард

 • 56:54

  ва бар болои он оби ҷӯшон хоҳед нушид,

 • 56:55

  чунон менушед, ки шутури ташн, а об менӯшад.

 • 56:56

  Ин аст меҳмондориашон дар рӯзи ҷазо.

 • 56:57

  Мо шуморо офаридаем, пас чаро тасдиқ намекунед?

 • 56:58

  Оё он маниро, ки мерезед, дидаед?

 • 56:59

  Оё шумо ӯро меофаринед ё Мо офаринандаем?

 • 56:60

  Мо маргро бар шумо, муайян сохтем ва нотавон аз он нестом, ки

 • 56:61

  ба ҷои шумо қавме монанди шумо биёварем ва шуморо ба сурате, ки аз он бехабаред, аз нав биёфаринем.

 • 56:62

  Шумо ай офариниши нахуст огоҳед, чаро ба ёдаш наёваред?

 • 56:63

  Оё чизеро, ки мекоред, дидаед?

 • 56:64

  Оё шумо мерӯёнедаш ё Мо рӯёнандаем?

 • 56:65

  Агар мехостем, хошокаш месохтем, то дар ҳайрат бимонед.

 • 56:66

  Гӯянд: «Мо зиён кардагонем,

 • 56:67

  мо бенасиб мондагонем».

 • 56:68

  Оё оберо, ки менӯшед, дидаед?

 • 56:69

  Оё шумо онро аз абр фурӯд меоред ё Мо фурӯд орандагонем?.

 • 56:70

  Агар мехостем онро талх мегардонидем. Пас чаро шукр намегӯед?

 • 56:71

  Оё он оташро, ки меафрузед дидаед?

 • 56:72

  Оё дарахташро шумо офаридаед ё Мо офаринандаем?

 • 56:73

  Мо онро хушдоре (аз дӯзах) ва барои мусофирони роҳнавард матоъе сохтем.

 • 56:74

  Ба номи Парвардигори бузурги худ тасбеҳ гӯй!

 • 56:75

  Пас савганд ба ғурубгоҳи ситорагон!

 • 56:76

  Ва ин савгандест, — агар бидонед, — бузург.

 • 56:77

  Албатта ин Қуръонест гиромиқадр

 • 56:78

  дар китобе макнун,

 • 56:79

  ки ҷуз покон даст бар он назананд.

 • 56:80

  Нозилшуда аз ҷониби Парвардигори ҷаҳониён аст.

 • 56:81

  Оё ин суханро дурӯғ меҳисобед?

 • 56:82

  Ва насиби худро дар дурӯғ ҳисобидани он қарор медиҳед?

 • 56:83

  Пас чаро он гоҳ ки ҷон ба гулӯ расад

 • 56:84

  ва шумо дар ин ҳангом менигаред?

 • 56:85

  Мо аз шумо ба ӯ наздиктарем, вале шумо намебинед.

 • 56:86

  Агар қиёматро бовар надоред,

 • 56:87

  агар рост мегӯед, бозаш гардонед! (рӯҳро бар ҷасад)

 • 56:88

  Аммо агар аз муқаррабон (наздикшудагон) бошад.

 • 56:89

  барои ӯст осоишу рӯзӣ ва биҳишти пурнеъмат.

 • 56:90

  Ва аммо агар аз аҳли саъодат бошад,

 • 56:91

  пас туро аз аҳли саъодат салом аст.

 • 56:92

  Ва аммо агар, аз такзибкунандагони (дурӯғ барорандагони) гумроҳ бошад,

 • 56:93

  ба оби ҷӯшон меҳмонаш кунанд

 • 56:94

  ва ба дӯзахаш дароваранд.

 • 56:95

  Ин сухан сухане росту яқин аст!

 • 56:96

  Пас ба номи Парвардигори бузургат тасбеҳ гӯй!

Paylaş
Tweet'le