68 KALEM

 • 68:1

  Нун, савганд ба қалам ва он чӣ менависанд,

 • 68:2

  ки ту ба фазли Парвардигорат девона нестӣ

 • 68:3

  ва турост мукофоте бепоён

 • 68:4

  ва турост хулқе азим.

 • 68:5

  Ба зудӣ ту бубинӣ ва онҳо низ бубинанд,

 • 68:6

  ки девонагӣ дар кадом як аз шумост.

 • 68:7

  Албатта Парвардигори ту беҳтар медонад чӣ касе аз тариқи Ӯ гумроҳ гашта, ва Ӯ ба роҳёфтагон донотар аст.

 • 68:8

  Пас ба такзибкунандагон (дурӯғ шуморандагон) итоъат макун.

 • 68:9

  Дӯст доранд, ки нармӣ кунӣ, то нармӣ кунанд,.

 • 68:10

  Ба ҳар фурӯмояе (пасте), ки бисёр: савганд мехӯрад пайравӣ макун:

 • 68:11

  айбҷӯе, ки барои суханчинӣ ин ҷову он ҷо меравад,

 • 68:12

  боздоранда аз хайр, аз ҳад гузаранда, гуноҳкор,

 • 68:13

  дағалмарде, ношинохтанасаб,

 • 68:14

  ба он ҷиҳат, ки соҳиби молу фарзанд аст.

 • 68:15

  Чун оёти Мо бар ӯ хонда шавад, гӯяд: «Афсонаҳои пешиниён аст».

 • 68:16

  Ба зудӣ бар биниаш доғ гузорем.

 • 68:17

  Мо онҳоро озмудем, чунон ки соҳибони он бустонҳоро озмудем. Он гоҳ., ки қасам хӯрданд, ки фардо бомдод меваҳоро хоҳанд чид.

 • 68:18

  Ва иншооллоҳ нагуфтанд.

 • 68:19

  Пас шабҳангом, ки ба хоб буданд, офате аз осмон омад,

 • 68:20

  ва бӯстонҳо сиёҳ шуд.

 • 68:21

  Ва саҳаргоҳон якдигарро нидо доданд:

 • 68:22

  «Агар мехоҳед, мева бичинед, бомдодон ба киштзори худ биравед!»

 • 68:23

  Ба роҳ афтоданд ва оҳиста мегуфтанд;

 • 68:24

  ки имрӯз набояд бенавое ба бӯстони шумо дарояд.

 • 68:25

  Субҳгоҳон ба ин ният, ки метавонанд бенаворо манъ кунанд, берун шуданд.

 • 68:26

  Чун бӯстонҳои худро диданд, гуфтанд: «Роҳро гум кардаем.

 • 68:27

  На, мо аз ҳосил маҳрум шудаем».

 • 68:28

  Некмардашон гуфт: «Шуморо нагуфгам, чаро Худоро тасбеҳ намегӯед?»

 • 68:29

  Гуфтанд,: «Пок аст Парвардигори мо, мо ситамкор будем».

 • 68:30

  Пас забон ба маломати якдигар кушуданд.

 • 68:31

  Гуфтанд: «Вой бар мо, мо мардуме саркаш будаем,

 • 68:32

  бошад, ки Парвардигори 'мо дар иваз чизе беҳтар аз он моро диҳад, Мо ба Парвардигори худ рӯй овардаем!»

 • 68:33

  Инчунин аст азоб! Ва агар бидонанд, азоби охират бузургтар аст!

 • 68:34

  Барои парҳезгорон дар назди Парвардигорашон бӯстонҳоест пурнеъмат.

 • 68:35

  Оё бо таслимшудагон чун ба гунаҳкорон рафтор мекунем?

 • 68:36

  Шуморо чӣ мешавад? Чӣ тавр доварӣ мекунед?

 • 68:37

  Оё шуморо китобест, ки аз он мехонед?

 • 68:38

  Ва ҳар чӣ ихтиёр кунед, дар он ҳаст?

 • 68:39

  Ё бо Мо паймоне, ки то рӯзи қиёмат кашад, бастаед, ки ба ҳар чӣ ҳукм кунед, ҳаққи шумо бошад?

 • 68:40

  Аз онҳо бипурс, кадом якашон зомини чунин паймонест?

 • 68:41

  Ё онҳоро шариконест? Агар рост мегӯянд, шарикони худро биёваранд.

 • 68:42

  Рӯзе, ки он воқеъаи азим рӯй диҳад ва онҳоро ба саҷда даъваткунанд, вале натавонанд.

 • 68:43

  Ваҳшат дар чашмонашон пайдост, хори бар онҳо ғолиб шудааст, пеш аз ин низ онҳоро дар айни тандуруст ба саҷда даъват карда буданд.

 • 68:44

  Пас Маро ба онҳо, ки ин суханро дурӯғ мебароранд вогузор, то андак-андак,: чунон ки дарнаёбанд, ба азоб гиремашон

 • 68:45

  ва ба онҳо мӯҳлат диҳам. Албатта макри Ман макре устувор аст.

 • 68:46

  Ё аз онон музде талабидаӣ ва акнун аз адои он дар ранҷанд?

 • 68:47

  Ё илми ғайб медонанд ва онҳо, менависанд?

 • 68:48

  Дар баробари фармони Парвардигорат собир бош ва чун соҳиби моҳӣ мабош, ки бо диле пурандӯҳ нидо дардод.

 • 68:49

  Агар неъмати Парвардигораш набуд, дар айни бадҳолӣ ба саҳрое беобу гиёҳ меафтод.

 • 68:50

  Пас Парвардигораш ӯро ихтиёр кард ва дар зумраи солеҳонаш даровард.

 • 68:51

  Ва кофирон чун Қуръонро шуниданд, наздик буд, ки туро, бо чашмони худ билағжонанд ва мегӯянд, ки ӯ девона аст

 • 68:52

  ва ҳол он ки Қуръон барои ҷаҳониён фақат панде аст!

Paylaş
Tweet'le