69 HAKKA

 • 69:1

  Он рӯзи барҳақ!

 • 69:2

  Чист он рӯзи барҳақ?

 • 69:3

  Ва чӣ донӣ, ки он рӯзи барҳақ чист?

 • 69:4

  Қавми Самуду Од рӯзи қиёматро дурӯғ бароварданд.

 • 69:5

  Аммо қавми Самуд ба он бонги сахт ҳалок шуданд.

 • 69:6

  Ва аммо қавми Од бо вазиши боли сар-сяр (сахт) ба ҳалокат расиданд.

 • 69:7

  Он азобро ҳафт шабу ҳашт рӯз пай дар пай бар онон фиристод. Он қавмро чун танаҳои пӯсидаи хурмо медидӣ, ки афтодаанду мурдаанд,.

 • 69:8

  Оё касеро мебинӣ, ки аз онҳо бар ҷой монда бошад?

 • 69:9

  Ва Фиръявну мардуме, ки пеш аз ӯ буданд ва низ мардуми Мӯътафиқа гунаҳкор омаданд,

 • 69:10

  Фиристодаи Парвардигорашонро нофармонӣ карданд ва Худо низ ононро ба сахтӣ фуру гирифт,

 • 69:11

  Чун об туғён кард, шуморо ба киштӣ савор кардем,

 • 69:12

  то онро мояи пандатон гардонем ва гӯшнигаҳдорандаи панд онро фаро гирад.

 • 69:13

  Чун як бор дар сур дамида шавая

 • 69:14

  ва замину кӯҳҳоро баргиранд ва якбора дар ҳам кӯбанд,

 • 69:15

  он рӯз он ҳодиса ба вуқӯъ пайваста бошад

 • 69:16

  ва осмон, ки дар он рӯз суст шудааст, бишикофад.

 • 69:17

  Ва фариштагон дар атрофи осмон бошанд, Ва дар он рӯз ҳашт тан аз онҳо арши Парвардигоратро бар болои сарашон мебардоранд.

 • 69:18

  Он рӯз шуморо пеш оваранд ва ҳеҷ чизи шумо ниҳон намонад.

 • 69:19

  Аммо ҳар кас, ки номаи аъмолашро ба дасти росташ диҳанд, мегӯяд: «Ном'аи маро бигиреду бихонед.

 • 69:20

  Ман яқин доштам, ки ҳисоби худро хоҳам дид».

 • 69:21

  Пас ӯ дар як зиндагии писандидаву хуш хоҳад буд

 • 69:22

  дар биҳиште олӣ,

 • 69:23

  ки меваҳояш наздикшаванда бошад.

 • 69:24

  Бихӯреду биёшомед, гуворо бод шуморо. Инҳо мукофоти амалҳоест, ки дар айёми гузашта ба ҷой меовардаед!»

 • 69:25

  Аммо он кас, ки номаи аъмолашро ба дасти чапаш диҳанд, мегӯяд: «Эй кош,, номаи маро ба дасти ман намедоданд

 • 69:26

  ва надониста будам, ки ҳисоби ман чист!

 • 69:27

  Эй кош, ҳамон марг мебуду бас!

 • 69:28

  Дороии ман маро фоида набахшид,

 • 69:29

  қудрати ман аз дасти ман бирафт!»

 • 69:30

  «Бигиредаш, занҷираш кунед!

 • 69:31

  Ва ба ҷаҳаннамаш дараред!

 • 69:32

  Ва ӯро бо занҷире ба дарозии ҳафтод зироъ (аз оринҷ то ангушт) бикашед!

 • 69:33

  Зеро ба Худои бузург имон надошт

 • 69:34

  ва ба таъом додан ба мискинон касеро тарғиб намекард.

 • 69:35

  Дар он рӯз дар он ҷо ҳеҷ дӯсте нахоҳад дошт.

 • 69:36

  Таъомаш чизе ғайри чирку хуни аҳли дӯзах нест,

 • 69:37

  Танҳо хатокорон аз он таъом мехӯранд,

 • 69:38

  Пас савганд ба он чи мебинед

 • 69:39

  ва он чӣ намебинед,

 • 69:40

  ки ин сухани фиристодае бузургвор аст,

 • 69:41

  на сухани шоире. Чӣ андак имон меоварад!

 • 69:42

  Ва низ сухани коҳине (фолбин, ҷодугар) нест. Чӣ андак панд мегиред!

 • 69:43

  Аз ҷониби Парвардигри ҷаҳониён нозил шуда аст.

 • 69:44

  Агар паёмбар баъзе суханонро бофта бар мо мебаст, («аз ҷониби худост» — мегуфт).

 • 69:45

  бо қудрат ӯро фурӯ мегирифтем,

 • 69:46

  сипас раги дилашро пора, мекардем

 • 69:47

  ва ҳеҷ як аз шуморо тавони он набувад, ки монеъ шавад.

 • 69:48

  Ва Қуръон барои парҳезгорон пандест.

 • 69:49

  Мо медонем, ки аз миёни шумо касоне ҳастанд, ки такзиб мекунанд, (дурӯғ мешумуранд).

 • 69:50

  Ва Қуръон кофиронро мояи пушаймонӣ аст.

 • 69:51

  Ва он сухани ҳақ ва яқин аст.

 • 69:52

  Пас ба номи Парвардигори бузургат тасбеҳ (бигӯй.

Paylaş
Tweet'le