70 MEARİC

 • 70:1

  Пурсандае аз азобе пурсид, ки

 • 70:2

  бар кофирон фуруд хоҳад омад ва кас онро дафъ натавонад кард

 • 70:3

  аз ҷониби Худо, ки соҳиби осмонҳост.

 • 70:4

  Дар рӯзе, ки миқдораш панҷоҳ ҳазор сол аст, фариштагон ва рӯҳ ба он ҷо боло раванд.

 • 70:5

  Пас сабр кун, сабре некӯ.

 • 70:6

  Онҳо он рӯзро дур мебинанд

 • 70:7

  ва мо наздикаш мебинем

 • 70:8

  рӯзе, ки осмон чун филиз гудохта гардад

 • 70:9

  ва кӯҳҳо чун пашм (дар сабукӣ)

 • 70:10

  ва ҳеҷ хешованде аз ҳоли хешованди худ напурсад,

 • 70:11

  якдигарро баробари чашмашон оранд. Гуноҳкор дӯст дорад, ки худашро бозхарад ба фарзандонаш

 • 70:12

  ва занаш ва бародараш

 • 70:13

  ва аширааш (хешонаш), ки ӯро макон додааст

 • 70:14

  ва ҳамаи онҳо, ки дар рӯи заминанд ва наҷот ёбад.

 • 70:15

  Ҳаргиз на, ки он шӯълаи оташ аст,

 • 70:16

  пӯсти сарро меканад,

 • 70:17

  ҳар киро, ки ба ҳақ пушт кард ва аз фармон сар печид, ба тарафи худ мехонад

 • 70:18

  ва онро, ки ҷамъ меоварду ҷой мекард.

 • 70:19

  Албатта одамиро ҳарису бесабр офаридаанд.

 • 70:20

  Чун бадие ба ӯ расад, беқарорӣ кунад.

 • 70:21

  Ва чун моле ба дасташ афтад бахилӣ мекунад,

 • 70:22

  магар намозгузорандагон:

 • 70:23

  онон, ки ба намоз мудовамат (давом) мекунанд

 • 70:24

  ва онон, ки дар молҳояшон ҳаққест муъайян

 • 70:25

  барои гадову маҳрум

 • 70:26

  ва касоне, ки рӯзи қиёматро тасдиқ мекунанд

 • 70:27

  ва касоне, ки аз азбоби Парвардигорашон тарсонанд,

 • 70:28

  ки аз азоби Парвардигорашон дар амон натавонанд буд

 • 70:29

  ва касоне, ки шармгоҳи худ нигаҳ медоранд,

 • 70:30

  магар барои ҳамсаронашон ё канизонашон, ки дар ин ҳол, маломате бар онҳо нест.

 • 70:31

  Ва онон, ки ғайри инро биталабанд, аз ҳад гузаштагон ҳастанд.

 • 70:32

  Ва касоне, ки амонатҳову аҳдхои худро риъоят мекунанд

 • 70:33

  ва касоне, ки шоҳидии худ ба ҳақ адо мекунанд

 • 70:34

  ва касоне, ки бар намозҳошон мувозибат (давом) доранд,

 • 70:35

  инҳо дар биҳишт гиромн ҳастанд.

 • 70:36

  Пас чист, ки кофирон ба сӯи ту мешитобанд?

 • 70:37

  Даста-даста аз ҷониби чапу, аз ҷониби рост.

 • 70:38

  Оё ҳар як аз онҳо тамаъ мекунад, ки ба биҳишти пурнеъмат дохил шавад?

 • 70:39

  Ҳаргиз на, онҳо худ медонанд,, ки аз чӣ чиз онҳоро офаридаем.

 • 70:40

  Пас савганд ба Парвардигори машриқҳову мағрибҳо, ки Мо тавоноем,

 • 70:41

  ки ба ҷои онҳо мардуме беҳтар биёварем ва дар ин кор нотавон нестем.

 • 70:42

  Пас бигузорашон то ба беҳудагӣ машғул шаванду ба бозича, то ба он рӯзе, ки ваъдаашон додаем, бирасанд,

 • 70:43

  рӯзе, ки шитобон аз қабрҳо бадар оянд, чунон ки гӯӣ назди бутон мешитобанд

 • 70:44

  ваҳшат бар чашмонашон ғолиб шуда ва ба хори афтодаанд: ин аст ҳамон рӯзе, ки онҳоро ваъда дода буданд!

Paylaş
Tweet'le