71 NUH

 • 71:1

  Мо Нӯҳро ба сӯи қавмаш фиристодем, ки қавми худро пеш аз он ки азобе дардовар бар сарашон фуруд ояд, бим деҳ.

 • 71:2

  Гуфт: «Эй қавми ман, ман бимдиҳандае равшангарам,

 • 71:3

  Худоро бипарастед ва аз Ӯ битарсед ва ба ман итоъат кунед,

 • 71:4

  то гуноҳонатонро бибахшояд ва шуморо то муддате муъайян мӯҳлат диҳад, зеро он муддати худо вақте ояд, — агар бидонед, — дигар ба дер наяфтад».

 • 71:5

  Гуфт: «Эй Парвардигори ман, ман қавми худро шабу рӯз даъват кардам

 • 71:6

  ва датъвати ман ҷуз ба фирорашон наяфзуд.

 • 71:7

  Ва ман, ҳар бор, ки даъваташон кардам, то Ту онҳоро бибахшоӣ, ангуштҳо дар гӯшҳои худ карданд ва ҷома дар сар кашиданд ва пой фишурданд ва ҳар чӣ бештар саркашӣ карданд.

 • 71:8

  Пас онҳоро ба овози баланд даъват кардам.

 • 71:9

  Боз ба ошкор гуфтам ва дар ниҳон гуфтам.

 • 71:10

  Сипас гуфтам: «Аз Парвардигоратон бахшоиш бихоҳед, ки Ӯ бахшоянда аст,

 • 71:11

  то аз осмон бароятон пай дар пай борон фиристад

 • 71:12

  ва шуморо ба'молҳову фарзандон мадад кунад ва бароятон бӯстонҳову наҳрҳо биёфаринад.

 • 71:13

  Шуморо чӣ мешавад, ки аз шукӯҳи Худованд наметарсед,

 • 71:14

  ҳол он ки шуморо ба гунаҳои мухталиф биёфарид.

 • 71:15

  Оё намебинед, ки чӣ гуна Худо ҳафт осмони табақа-табақаро биёфарид?

 • 71:16

  Ва моҳро равшании онҳо ва хуршедро чароғашон гардонид.

 • 71:17

  Ва Худо шуморо чун наботе аз замин бирӯёнид,

 • 71:18

  Боз шуморо ба он бозмегардонад ва боз аз он берун меоварад,

 • 71:19

  Ва Худо заминро чун фарше бароятон бигустурд,

 • 71:20

  то бар роҳҳои паҳновари он биравед».

 • 71:21

  Нӯҳ гуфт: «Эй Парвардигори ман, онҳо фармони ман набурданд ва ба касе пайравӣ карданд, ки молу фарзандаш ҷуз ба зиёнаш наяфзуд.

 • 71:22

  Макр карданд — макре бузург.

 • 71:23

  Ва гуфтанд: «Худоёнатонро тарк накунед:, Вадд ва Сувоъ ва Яғус ва Яъуқ ва Насрро* тарк накунед!»

 • 71:24

  Бисёреро гумроҳ карданд ва ту ҷуз бар гумроҳии ситамкорон наяфзой!»

 • 71:25

  Ба ҷазои гуноҳонашон ғарк шуданд ва ба оташ рафтанд ва ҷуз Худо барои худ ёваре наёфтанд.

 • 71:26

  Ва Нӯҳ гуфт: «Эй Парвардигори ман, бар рӯи замин ҳеҷ як аз кофиронро магузор,

 • 71:27

  ки агар бигузорияшон, бандагонро гупроҳ мекунанд ва ҷуз фарзандоне фоҷиру кофир наёваранд.

 • 71:28

  Эй Парвардигори ман, марову падару модарамро ва ҳар киро бо имон ба хонаи ман ворид шавад ва низ мардони мӯъмину занони мӯъминро бибахшо ва ситамкоронро ҷуз ба ҳалокаташон маяфзой!»

Paylaş
Tweet'le