78 NEBE

 • 78:1

  Аз чӣ чиз (ҳамдигарро) мепурсанд?

 • 78:2

  Аз он хабари бузург, (қиёмат).

 • 78:3

  ки дар он ихтилоф мекунанд.

 • 78:4

  Оре, ба зудӣ хоҳад донист.

 • 78:5

  Боз ҳам, оре, ба зудӣ хоҳанд донист!

 • 78:6

  Оё Мо заминрро бистаре насохтем?

 • 78:7

  Ва кӯҳҳоро мехҳое?

 • 78:8

  Ва шуморо ҷуфт-ҷуфт офаридем.

 • 78:9

  Ва хобатонро оссишатон гардонидем.

 • 78:10

  Ва шабро пӯшишатон қарор додем.

 • 78:11

  Ва рӯзро вақти талаби маъишат. (касб).

 • 78:12

  Ва бар болои саратон ҳафт осмони устувор бино кардем.

 • 78:13

  Ва чароғе равшан офаридем. (офтоб).

 • 78:14

  Аз абрҳои боронзой обе фаровон нозил кардем,

 • 78:15

  то бо он донаву набот бирӯёнем

 • 78:16

  ва бӯстонҳои анбӯҳ (сердарахт).

 • 78:17

  Албатта рӯзи доварӣ рӯзест муъайян.

 • 78:18

  Рӯзе, ки дар сур дамида шавад, ва шумо гурӯҳгурӯҳ биёед.

 • 78:19

  Осмон шикофта шавад ва ҳар шикоф даре бошад.

 • 78:20

  Ва куҳҳо равон шаванд ва сароб гарданд.

 • 78:21

  Ҷаҳаннам дар интизор бошад.

 • 78:22

  Саркашонро бозгаштангоҳест.

 • 78:23

  Замоне дароз дар он ҷо бошанд.

 • 78:24

  На хунукӣ чашанду на об,

 • 78:25

  фақат оби ҷӯшону хуну чирк. (нӯшанд).

 • 78:26

  Ин ҷазоест мувофиқи кирдор.

 • 78:27

  Зеро онон ба рӯзи ҳисоб умед надоштанд.

 • 78:28

  Ва оёти Моро ба сахтӣ дурӯғ мебароварданд.

 • 78:29

  Ва Мо ҳама чизро дар, китобе шумора кардаем.

 • 78:30

  Пас бичашед, ки фақат бар азоби шумо хоҳем афзуд!

 • 78:31

  Парҳезгоронро ҷоест дар амон аз ҳар осеб,

 • 78:32

  бӯстонҳову токистонҳо

 • 78:33

  ва духтароне ҳамсол бо пистонҳои баромада

 • 78:34

  ва ҷомҳои пур.

 • 78:35

  На сухани беҳуда шунаванд ва на дурӯғ

 • 78:36

  ва ин мукофотест кофӣ аз ҷониби Парвардигорат—

 • 78:37

  Парвардигори осмонҳову замин ва он чӣ миёни онҳост. Он Худои раҳмон, ки касро ба Ӯ ёрои хитоб набошад,

 • 78:38

  рӯзе, ки рӯҳ ва фариштагон ба саф меистанд ва кас сухан намегӯяд, ғайри он ки Худои раҳмон ба ӯ рухсат диҳад, ва ӯ сухан ба савоб гӯяд.

 • 78:39

  Он рӯз рӯзест омаданӣ. Пас ҳар кӣ хоҳад ба сӯи Парвардигораш бозгардад.

 • 78:40

  Мо шуморо аз азобе наздик метарсонем: рӯзе, ки одамӣ ҳар чиро пешопеш фиристодааст, менигарад ва кофир мегӯяд: «Эй кош, ман хок мебудам!»

Paylaş
Tweet'le