79 NAZİAT

 • 79:1

  Савганд ба фариштагоне, ки ҷонҳоро (ҷонҳои кофиронро) ба сахтӣ мегиранд

 • 79:2

  ва савганд ба фариштагоне, ки чонҳоро (ҷонҳои муъминонро) ба осонӣ мегиранд

 • 79:3

  ва савганд ба фариштагоне, ки шиноваранд

 • 79:4

  ва савганд, ба фариштагоне, ки бар якдигар пешӣ мегиранд (дар боло бурдани ҷонҳои мӯъминон)

 • 79:5

  ва савганд ба онҳо, ки тадбири корҳо мекунанд,

 • 79:6

  ки он рӯз, ки нахустин нафхаи қиёмат (дамидани дар сур) заминро биларзонад

 • 79:7

  ва нафхаи дуввум аз паси он биёяд,

 • 79:8

  дар он рӯз дилҳое дар ҳарос бошанд

 • 79:9

  ва нишони хушӯъ (хорӣ) дар дидагон намоён!

 • 79:10

  Мегӯянд: «Оё мо ба ҳолати нахустин бозмегардем,

 • 79:11

  он гоҳ ки устухонҳое пӯсида будем?»

 • 79:12

  Гӯянд: «Ин бозгашти мо бозгаштест зиёновар!

 • 79:13

  Фақат ин аст, ки танҳо як бонг бармеояд.

 • 79:14

  ва онҳо худро дар он саҳро хоҳанд ёфт.

 • 79:15

  Оё достони Мӯсо ба ту расидааст?

 • 79:16

  Он гоҳ ки Парвардигораш ӯро дар водии муқаддаси Туво нидо дод:

 • 79:17

  «Ба сӯи Фиръавн бирав, ки аз ҳад гузаштааст.

 • 79:18

  Бигӯ: «Оё туро рағбате ҳаст, ки покиза шавӣ,

 • 79:19

  ва ман туро ба Парвардигорат роҳ бинамоям ва ту битарсӣ (аз Ӯ)?»

 • 79:20

  Пас он ояти бузургро ба ӯ нишон дод.

 • 79:21

  Ва ӯ дурӯғ бароварду нофармонӣ кард.

 • 79:22

  Сипас пушт гардонду мешитофт.

 • 79:23

  Пас ҳамаро ҷамъ кард ва нидо дод.

 • 79:24

  ва гуфт: «Ман Парвардигори бартари шумо ҳастам!»

 • 79:25

  Худояш ба аозби охирату дунё гирифтор кард.

 • 79:26

  Дар ин ибратест барои, касе, ки метарсад!

 • 79:27

  Оё шумо ба офариниш сахттаред, ё ин осмоне, ки Ӯ бино кардааст?

 • 79:28

  Сақфашро барафрошт ва дуруст кард,

 • 79:29

  шабашро торик кард ва рӯшноияшро ошкор сохт

 • 79:30

  ва пас аз он заминро бигустурд (паҳн кард)

 • 79:31

  ва аз он об берун овард ва чарогоҳҳо падид овард

 • 79:32

  ва кӯҳҳоро устувор гардонид

 • 79:33

  барои баҳрагирии шумо ва чорпоёнатон.

 • 79:34

  Чун он ҳодисаи бузург даррасад,

 • 79:35

  рӯзе, ки одамӣ ҳамаи амалҳои худро ба ёд оварад

 • 79:36

  ва ҷаҳаннамро ба ҳар кӣ мебинад нишон диҳанд,

 • 79:37

  Пас ҳар кй аз ҳад гузашта бошад (дар куфру исён)

 • 79:38

  ва зиндагии инҷаҳонро ихтиёр карда бошад,

 • 79:39

  ҷаҳаннам ҷойгоҳи ӯст.

 • 79:40

  Аммо ҳар кас, ки аз истодан дар баробари Парвардигораш тарсида ва нафсро аз ҳаво (ва ҳавас) боздошта бошад,

 • 79:41

  биҳишт ҷойгоҳи ӯст.

 • 79:42

  Туро аз қиёмат мепурсанд, ки чӣ вақт воқеъ шавад.

 • 79:43

  Аз ёд кардани (илми) он туро чӣ кор аст?

 • 79:44

  Интиҳои илми он назди Парвардигори туст.

 • 79:45

  Фақат ва фақат ту касонеро, ки аз он рӯз битарсанд, бим медиҳӣ.

 • 79:46

  Чун онро бубинанд, пиндоранд дар ин ҷаҳон фақат як шомгоҳ ё чоштгоҳ истодаанд.

Paylaş
Tweet'le