83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Вой бар камфурӯшон,

 • 83:2

  онон, ки чун аз мардум кайл (паймона) меситонанд, онро пур мекунанд

 • 83:3

  ва чун барои мардум мепаймоянд ё бармекашанд, аз он кам мекунанд.

 • 83:4

  Оё инҳо намедонанд, ки зинда мешаванд

 • 83:5

  дар он рӯзи бузург?

 • 83:6

  Рӯзе, ки мардум ба пешгоҳи Парвардигори ҷаҳониён меистанд.

 • 83:7

  Ҳаққо, ки албатта аъмоли бадкорон навишташуда дар сиҷҷин аст.

 • 83:8

  Ту чӣ медонӣ, ки сиҷҷин чист?

 • 83:9

  Китобест навишта!

 • 83:10

  Дар он рӯз вой бар такзибкунандагон (дурӯғбарорандагон),

 • 83:11

  онон, ки рӯзи ҷазоро дурӯғ меҳисобанд!

 • 83:12

  Ва он рӯзро фақат аз ҳад гузарандаи гуноҳкор дурӯғ меҳисобад.

 • 83:13

  Чун оёти Мо бар ӯ хонда шуд, гуфт: «Афсонаҳои пешиниён аст!»

 • 83:14

  Ҳаққо, ки корҳое, ки карда буданд, бар дилҳошон (ғолиб шуда) занг бастааст.

 • 83:15

  Ҳаққо, ки дар он рӯз аз (дидори) Парвардигорашон маҳҷуб (маҳрум) бошанд.

 • 83:16

  Пас онҳо ба ҷаҳаннам дароянд.

 • 83:17

  Ва онҳоро гӯянд: «Ин аст он чӣ дурӯғаш мешумурдед!»

 • 83:18

  Ҳаққо, ки амалҳои некон дар иллийин мактуб аст.

 • 83:19

  Ва ту чӣ медонӣ, ки иллийин чист?

 • 83:20

  Китобест навишта!

 • 83:21

  Ки муқаррабони (наздикшудагони) Худо дар он менигаранд.

 • 83:22

  Албатта некон дар неъматанд,

 • 83:23

  бар тахтҳо нишаста ва назора мекунанд.

 • 83:24

  Бар чеҳраҳошон таровати неъматро бишиносӣ.

 • 83:25

  Аз шаробе холис, ки бар сари он мӯҳр ниҳодаанд, сероб мешаванд.

 • 83:26

  Мӯҳри он аз мушк аст ва пешдастӣ кунандагон дар он бар якдигар пешдастӣ кунанд,

 • 83:27

  Омезаи он тасним аст, (яъне ботасним омехта)

 • 83:28

  чашмаест, ки муқаррабони (наздикони даргоҳи) Худо аз он меошоманд.

 • 83:29

  Гуноҳкорон ба мӯъминон механдиданд

 • 83:30

  Ва чун бар онҳо мегузаштанд, ба чашму абрӯ ишора мекарданд (бо нияти масхара)

 • 83:31

  ва чун назди касонашон бозмегаштанд, шодмона бозмегаштанд.

 • 83:32

  Ва чун ононро медиданд, мегуфтанд, ки инҳо гумроҳанд.

 • 83:33

  Ва ҳол он ки ононро ба нигаҳбониву муҳофизати амалҳои мӯъминон нафиристода буданд.

 • 83:34

  Ва имрӯз мӯъминон ба кофирон механданд,

 • 83:35

  бар тахтҳо такя задаанд ва менигаранд.

 • 83:36

  Оё кофирон баробари амалҳояшон ҷазо ёфтаанд?

Paylaş
Tweet'le