84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Чун осмон шикофта шавад

 • 84:2

  ва ба фармони Парвардигораш гӯш диҳад ва ҳақ бувад, ки чунин кунад

 • 84:3

  ва чун замин мунбасит (кашида ва паҳд) шавад

 • 84:4

  ва ҳар чиро ки дар дарун дорад, берун партояд ва холӣ гардад

 • 84:5

  ва ба фармони Парвардигораш гӯш диҳад ва ҳақ бувад, ки чунин кунад.

 • 84:6

  Эй инсон, ту дар роҳи Парвардигорат ранҷи фаровон мекашӣ, пас мукофоти онро хоҳӣ дид.

 • 84:7

  Ҳар кас, ки номаашро ба дасти росташ диҳанд,

 • 84:8

  ба зудӣ осон аз ӯ ҳисоб кунанд

 • 84:9

  ва шодмон назди касонаш бозгардад.

 • 84:10

  Аммо ҳар кас, ки номааш аз пушти сар дода шавад,

 • 84:11

  ба зудӣ, ки бигӯяд: «Вой бар ман, ки ҳалок шудам».

 • 84:12

  Ва ба оташи афрӯхта дарояд.

 • 84:13

  Ӯ дар дунё назди касонаш шодмон зиста буд.

 • 84:14

  Ва мепиндошт, ки ҳаргиз бознахоҳад гашт.

 • 84:15

  Оре, Парвардигораш ӯро медидааст.

 • 84:16

  Пас ба шафақ савганд мехӯрам

 • 84:17

  ва савганд ба шабу ҳар чиро фурӯ пӯшад

 • 84:18

  ва савганд ба моҳ, чун пурра шавад,

 • 84:19

  ки ба ҳоле баъд аз ҳоли дигар хоҳед расид.

 • 84:20

  Чӣ мешавад онҳоро, ки имон намеоваранд?

 • 84:21

  Ва чун Қуръон бар онҳо хонда шавад, саҷда намекунанд? (Саҷда).

 • 84:22

  Балки кофирон такзиб мекунанд (дурӯғ мебароранд).

 • 84:23

  Ва Худо ба он чӣ дар дил доранд, огоҳ аст.

 • 84:24

  Пас ононро ба азобе дардовар хушхабар деҳ

 • 84:25

  ғайри онон, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, ки мукофоташонро поёне нест.

Paylaş
Tweet'le