100 ADİYAT

 • 100:1

  ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก ๆ

 • 100:2

  แล้วด้วยม้าที่กลีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ

 • 100:3

  แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า

 • 100:4

  แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น

 • 100:5

  แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น

 • 100:6

  แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา

 • 100:7

  และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน

 • 100:8

  และแท้จริงเขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ

 • 100:9

  เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา

 • 100:10

  และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก

 • 100:11

  แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้น ทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน

Paylaş
Tweet'le