101 KARİA

 • 101:1

  อัลกอริอะฮ์

 • 101:2

  อัลกอริอะฮ์นั้นคืออะไร?

 • 101:3

  และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าอัลกอรีอะฮฺนั้นคืออะไร?

 • 101:4

  วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน

 • 101:5

  และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

 • 101:6

  ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนัก

 • 101:7

  เขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุข

 • 101:8

  และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา

 • 101:9

  ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮ์)

 • 101:10

  และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร?

 • 101:11

  คือไฟอันร้อนแรง

Paylaş
Tweet'le