102 TEKASÜR

 • 102:1

  การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน

 • 102:2

  จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ

 • 102:3

  เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

 • 102:4

  แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

 • 102:5

  มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว

 • 102:6

  แน่นอน พวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน

 • 102:7

  แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมัน ด้วยสายตาที่แน่ชัด

 • 102:8

  แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ (ในโลกดุนยา)

Paylaş
Tweet'le