105 FİL

 • 105:1

  เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า พระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร ?

 • 105:2

  พระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการณ์ของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ ?

 • 105:3

  และได้ทรงส่งนกเป็นฝูง ๆ ลงมาบนพวกเขา

 • 105:4

  มันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็ง

 • 105:5

  แล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูก (สัตว์) กิน

Paylaş
Tweet'le