53 NECM

 • 53:1

  ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา

 • 53:2

  สหาย(มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด

 • 53:3

  และเขามิได้พูดตามอารมณ์

 • 53:4

  อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮีย.ที่ถูกประทานลงมา

 • 53:5

  ผู้ทรงพลังอำนาจอันมากมาย (ญิบรีล) ได้สอนเขา

 • 53:6

  ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฎในสภาพที่แท้จริง

 • 53:7

  ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่ง

 • 53:8

  แล้วเขาได้เข้ามาใกล้ และเข้ามาใกล้จนชิด

 • 53:9

  เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก

 • 53:10

  ดังนั้นเขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด) สิ่งที่เขาจะนำวะฮียฺมา

 • 53:11

  จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น

 • 53:12

  แล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ

 • 53:13

  และโดยแน่นอน เขาได้เห็นญิบรีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง

 • 53:14

  ณ ที่ต้นพุทธาอันไกลโพ้น

 • 53:15

  ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก

 • 53:16

  (ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา

 • 53:17

  สายตา (ของมุฮัมมัด) มิได้เหลือบแลไปทางอื่น และมิได้ล่วงเกินไป

 • 53:18

  โดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขา

 • 53:19

  แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา

 • 53:20

  และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ?

 • 53:21

  สำหรับพวกเจ้ามีเพศชาย และสำหรับพระองค์ให้เพศหญิงกระนั้นหรือ?

 • 53:22

  ดูซิ นั่น เป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรม

 • 53:23

  เหล่านี้มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาเอง อัลลอฮฺมิได้ทรงประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย พวกเขามิได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและสิ่งที่อารมณ์ปรารถนา และโดยแน่นอน แนวที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮฺ) จากพระเจ้าของพวกเขาได้มีมายังพวกเขาแล้ว

 • 53:24

  หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา

 • 53:25

  (อำนาจนั้น) เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ.ทั้งในปรโลก และโลกนี้

 • 53:26

  และมะลักกี่มากน้อยในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้น การชะฟาอะฮ.ของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใด (แก่พวกเขา) เว้นแต่หลังจากอัลลอฮ.จะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงพอพระทัย

 • 53:27

  แท้จริง บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น แน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมะลาอิกะฮฺเป็นเพศหญิง

 • 53:28

  และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย พวกเขามิได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและแท้จริงการคาดคะเนนั้น จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้

 • 53:29

  ดังนั้น เจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผินหลังจากการรำลึกนึกถึงเรา (อัลลอฮ.) และเขามิได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น

 • 53:30

  นั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้ว แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮ.)

 • 53:31

  และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่วตามที่พวกเขาประพฤติ และจะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี

 • 53:32

  แก่บรรดาผู้หลีกเลี่ยงห่างจากการทำบาปใหญ่ และทำสิ่งลามกทั้งหลาย เว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น ทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัย พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่ง เมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดิน และเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาของพวกเจ้าดังพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเอง เพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรง

 • 53:33

  เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม?

 • 53:34

  และเขาให้เพียงเล็กน้อย และเขาได้ตระหนี่ (ส่วนที่เหลือ)

 • 53:35

  เขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็น?

 • 53:36

  หรือว่าเขามิได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซา

 • 53:37

  และ (ในคัมภีร์ของ) อิบรอฮีม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบครัน

 • 53:38

  ว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้

 • 53:39

  และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้

 • 53:40

  และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า

 • 53:41

  แล้วเจาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 • 53:42

  และแท้จริงจุดหมายปลายทาง (ของเขา) ย่อมไปสู่พระเจ้าของเจ้า

 • 53:43

  และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้หัวเราะ และทรงทำให้ร้องไห้

 • 53:44

  และแท้จริงพระองค์คือผุ้ทรงทำให้ตาย และทรงทำให้เป็น

 • 53:45

  และแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นเพศชาย และเพศหญิง

 • 53:46

  จากเชื้ออสุจิเมื่อมันหลั่งออกมา

 • 53:47

  และแท้จริง เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง

 • 53:48

  และแท้จริงพระองค์ทรงทำให้เขาร่ำรวย และทรงทำให้เขายากจน

 • 53:49

  และแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวสิริอุส (อัชเชียะอฺรอ)

 • 53:50

  และแท้จริงพระองค์ทรงทำลายพวกอ๊าดรุ่นก่อน ๆ

 • 53:51

  และพวกษะมูดก็ไม่ได้ให้มีเหลืออยู่อีกเลย

 • 53:52

  และหมู่ชนของนูหก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่ง และเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

 • 53:53

  และเมืองที่พลิกคว่ำลง (อัลมุอ.ตะฟิกะฮ.) พระองค์ทรงให้มันถล่มลง

 • 53:54

  ฉะนั้น สิ่งที่ครอบคลุมมันก็ (คือการลงโทษ) ได้ครอบคลุมมัน

 • 53:55

  ดังนั้น ความโปรดปรานของพวกเจ้าของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่

 • 53:56

  นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อน ๆ

 • 53:57

  เวลาที่ใกล้เข้ามา (วันกิยามะฮ) ได้ใกล้เข้ามาแล้ว

 • 53:58

  ไม่มีผู้ใดที่จะปัดเป่าให้พ้นไปได้นอกจากอัลลอฮฺ

 • 53:59

  พวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือ?

 • 53:60

  และพวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้!

 • 53:61

  และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัว!

 • 53:62

  ดังนั้นพวกเจ้าจงสุญูดต่ออัลลอฮ.เถิดและจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด

Paylaş
Tweet'le