56 VAKIA

 • 56:1

  เมื่อเหตุการณ์ (วันกิยามะฮ.) ได้เกิดขึ้น

 • 56:2

  ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน

 • 56:3

  ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อย ชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

 • 56:4

  เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

 • 56:5

  และบรรดาภูเขาได้แตกสลาย

 • 56:6

  และมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อน

 • 56:7

  และพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม

 • 56:8

  คือกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?

 • 56:9

  และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร ?

 • 56:10

  และกลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า

 • 56:11

  เขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิด

 • 56:12

  ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ

 • 56:13

  เป็นกลุ่มชนจำนวนมาก จากชนรุ่นก่อน ๆ

 • 56:14

  และเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อย จากชนรุ่นหลัง ๆ

 • 56:15

  โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำ

 • 56:16

  พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้น โดยผินหน้าเข้าหากัน

 • 56:17

  มีเด็ก ๆ ที่มีอายุเช่นนั้น วนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป

 • 56:18

  ถ้วยภาชนะใหญ่ และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา

 • 56:19

  พวกเขาจะไม่มึนศรีษะ และไม่หมดสติ เมื่อดื่มสุรานั้น

 • 56:20

  และผลไม้หลากชนิด ตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน

 • 56:21

  และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน

 • 56:22

  และหญิงสาวที่มีนัยตาคมสวยงาม

 • 56:23

  ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี

 • 56:24

  ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้

 • 56:25

  ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระ และเป็นบาป

 • 56:26

  เว้นแต่คำกล่าวที่ว่า ศานติ ศานติ

 • 56:27

  และกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร?

 • 56:28

  (พวกเขา) อยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม

 • 56:29

  และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น (ไม่เห็นลำต้น)

 • 56:30

  และร่มเงาที่แผ่กระจาย

 • 56:31

  และน้ำที่ไหลรินตลอดเวลา

 • 56:32

  และผลไม้อันมากหลาย

 • 56:33

  โดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม

 • 56:34

  และเตียงนอนที่ถูกยกให้สูงขึ้น

 • 56:35

  แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนาง เป็นกรณีพิเศษจริง ๆ

 • 56:36

  แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์

 • 56:37

  เป็นที่น่ารักชื่มชมแก่คู่ครอง อยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน

 • 56:38

  สำหรับกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 • 56:39

  (คือ)กลุ่มชนจากรุ่นก่อน ๆ

 • 56:40

  และกลุ่มชนจากรุ่นหลัง ๆ

 • 56:41

  และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไร?

 • 56:42

  อยู่ในลมร้อน และน้ำกำลังเดือด

 • 56:43

  อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ

 • 56:44

  ไม่ร่มเย็น และไม่เป็นที่น่าชื่มชม

 • 56:45

  แท้จริงพวกเขาแต่กาลก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ

 • 56:46

  และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ ๆ อยู่เป็นเนือง

 • 56:47

  และพวกเขาเคยกล่าวว่า เมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกป่น แล้วเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือ ?

 • 56:48

  และรวมทั้งบรรพบุรุษของเราแต่กาลก่อนนั้นด้วยหรือ?

 • 56:49

  จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงชนรุ่นก่อน ๆ และรุ่นหลัง ๆ นั้น

 • 56:50

  จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้กัน (วันกิยามะฮ.)

 • 56:51

  แล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วย โอ้บรรดาผู้หลงผิด บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย

 • 56:52

  แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม

 • 56:53

  และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง

 • 56:54

  และพวกเขาจะดื่มน้ำกำลังเดือดตามลงไป

 • 56:55

  พวกเขาจะดื่ม (น้ำ) เช่นกับการดื่มของอูฐ ที่กระหายน้ำจัด

 • 56:56

  นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทน

 • 56:57

  เรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมา ไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อ (ในวันฟื้นคืนชีพ)

 • 56:58

  พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลั่งออกมา (อสุจิ) แล้วมิใช่หรือ?

 • 56:59

  พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้สร้าง

 • 56:60

  เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง

 • 56:61

  ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้า และเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้

 • 56:62

  และโดยแน่นอน พวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ

 • 56:63

  พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรือ?

 • 56:64

  พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา?

 • 56:65

  หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้น ๆ แล้ว แน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้ แล้วพวกเจ้าคงประหลาดใจ

 • 56:66

  (พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่า) แท้จริงเราได้รับความหายนะแล้ว

 • 56:67

  ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย

 • 56:68

  พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือ?

 • 56:69

  พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆ หรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา

 • 56:70

  หากเราประสงค์ เราจะทำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู?

 • 56:71

  พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรือ?

 • 56:72

  พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกขึ้นมา

 • 56:73

  เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติ และอำนวนประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม

 • 56:74

  ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด

 • 56:75

  ข้า (อัลลอฮ.) ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว

 • 56:76

  และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่ หากพวกเจ้ารู้

 • 56:77

  นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ

 • 56:78

  ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้

 • 56:79

  ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น

 • 56:80

  ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

 • 56:81

  และด้วยเรื่องนี้ (อัลกุรอาน) กระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน?

 • 56:82

  และทั้งๆ ที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ กระนั้นหรือ

 • 56:83

  และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอย (กำลังจะตาย) แล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ?

 • 56:84

  และในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่

 • 56:85

  และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็น(มะลาอิกะฮ.)

 • 56:86

  หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด และไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว

 • 56:87

  ไฉนเล่า พวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีก หากพวกเจ้าพูดจริง?

 • 56:88

  สำหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ.

 • 56:89

  ดังนั้นความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา

 • 56:90

  และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 • 56:91

  ดังนั้นความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 • 56:92

  และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธหลงทาง

 • 56:93

  ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด

 • 56:94

  และเปลวไฟที่ลุกไหม้

 • 56:95

  แท้จริงนี้แหละคือความจริงที่แน่นอน

 • 56:96

  ดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด

Paylaş
Tweet'le