69 HAKKA

 • 69:1

  สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (วันกิยามะฮฺ)

 • 69:2

  สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร

 • 69:3

  และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร ?

 • 69:4

  พวกซะมูดและพวกอ๊าดได้ปฏิเสธวันกิยามะฮฺ

 • 69:5

  พวกซะมูด ถูกทำลายด้วยเสียงกำปนาทที่น่ากลัว

 • 69:6

  ส่วนพวกอ๊าด ถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บ และเสียงดังก้อง

 • 69:7

  พระองค์ทรงให้อภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขา เจ็ดคืนกับแปดวันต่อเนื่องกัน แล้วเจ้าจะเห็นหมู่ชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้นประหนึ่งต้นอินทผลัมที่กลางล้มระเนระนาด

 • 69:8

  แล้วเจ้าเห็นอะไรบ้างหลงเหลือสำหรับพวกเขา

 • 69:9

  ฟิรเอานฺและพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอฺตะฟิกาต (เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน) ได้กระทำความผิด

 • 69:10

  พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อร่อซูลแห่งพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

 • 69:11

  เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนูหฺ

 • 69:12

  เพื่อเราจักได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้า และหูที่สำเหนียกจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำ

 • 69:13

  ครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังข์ (เป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันกิยามะฮฺ)

 • 69:14

  แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

 • 69:15

  ในวันนั้นวันกิยามะฮฺก็จะเกิดขึ้น

 • 69:16

  และชั้นฟ้าก็จะแยกออก แล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น

 • 69:17

  และมะลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและ (มะลาอิกะฮฺ) จำนวนแปดท่านจะทูนบังลังก์แห่งพระเจ้าของเจ้าไว้เบื้องบนพวกเขาในวันนั้น

 • 69:18

  วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเจ้า

 • 69:19

  ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ

 • 69:20

  ความจริงฉันนึกทีเดียวว่า ฉันจะได้พบบัญชีของฉัน

 • 69:21

  แล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญ

 • 69:22

  ในสวนสวรรค์อันสูงส่ง

 • 69:23

  การเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมมือ

 • 69:24

  พวกเจ้าจงกิน จงดื่ม อย่างเกษมสำราญ เพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา

 • 69:25

  ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขา เขาจะกล่าวว่า ฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น

 • 69:26

  และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด

 • 69:27

  โอ้ หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดี

 • 69:28

  ทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันแก่ฉันเลย

 • 69:29

  อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว

 • 69:30

  (จะมีคำบัญชาแก่มะลาอิกะฮฺว่า) จงนำเขาไป แล้วจำตรวนเสีย

 • 69:31

  แล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรก

 • 69:32

  แล้วล่ามโซ่เขา ซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบศอก

 • 69:33

  แท้จริง เขามิได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ผู้ยิ่งใหญ่

 • 69:34

  และเขามิได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสน

 • 69:35

  ดังนั้น วันนี้เขาจะไม่มีมิตรสนิท ณ ที่นี้

 • 69:36

  และไม่มีอาหารอย่างใด นอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรก

 • 69:37

  ไม่มีผู้ใดกินมัน นอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด

 • 69:38

  เปล่าเลย ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็น

 • 69:39

  และสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น

 • 69:40

  แท้จริงอัลกรุอานนั้นคือคำกล่าวของร่อซูลผู้ทรงเกียรติ

 • 69:41

  และมิใช่คำกล่าวของนักกวี ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา

 • 69:42

  และไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ครวญ

 • 69:43

  เป็นการประทานมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

 • 69:44

  และหากเขา (มุฮัมมัด) เสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแล้ว

 • 69:45

  เราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคง

 • 69:46

  แล้วเราก็จะตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา

 • 69:47

  ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้

 • 69:48

  และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง

 • 69:49

  และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า

 • 69:50

  และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

 • 69:51

  และแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน

 • 69:52

  ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

Paylaş
Tweet'le