70 MEARİC

 • 70:1

  มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 • 70:2

  สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

 • 70:3

  (การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง

 • 70:4

  มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

 • 70:5

  ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

 • 70:6

  แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน)มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

 • 70:7

  แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้

 • 70:8

  วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

 • 70:9

  และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

 • 70:10

  และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

 • 70:11

  ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตน ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

 • 70:12

  และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

 • 70:13

  และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

 • 70:14

  และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

 • 70:15

  ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโซน

 • 70:16

  หนังศีรษะถูกลอก ออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

 • 70:17

  มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

 • 70:18

  และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

 • 70:19

  แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

 • 70:20

  เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม

 • 70:21

  และเมื่อคุณความดีประสบแก่เขา ก็หวงแหน

 • 70:22

  นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด

 • 70:23

  บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ

 • 70:24

  และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้

 • 70:25

  สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอ

 • 70:26

  และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน (วันกิยามะฮฺ)

 • 70:27

  และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา

 • 70:28

  แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย

 • 70:29

  และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา

 • 70:30

  นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ

 • 70:31

  ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด

 • 70:32

  และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมาย (อะมานะฮฺ) ของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา

 • 70:33

  และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา

 • 70:34

  และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา

 • 70:35

  ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ

 • 70:36

  มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้า (มุฮัมมัด)

 • 70:37

  พวกเขานั่งเป็นกลุ่ม ๆ ทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า

 • 70:38

  แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ ?

 • 70:39

  ไม่เลยทีเดียวแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี

 • 70:40

  ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออก และบรรดาทิศตะวันตกว่า แท้จริงเรา (อัลลอฮฺ) เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน

 • 70:41

  ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ

 • 70:42

  ดังนั้น เจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวัน (กิยามะฮฺ) ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

 • 70:43

  วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจว็ดของพวกเขา

 • 70:44

  สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลดความอัปยศปกคลุมพวกเขา นั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้

Paylaş
Tweet'le