75 KIYAMET

 • 75:1

  ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮฺ

 • 75:2

  และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง

 • 75:3

  มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ ?

 • 75:4

  แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

 • 75:5

  แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว

 • 75:6

  เขาถามว่า เมื่อใดเถ่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (จะเกิดขึ้น)

 • 75:7

  แต่เมื่อสายตามืดมัว

 • 75:8

  และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด

 • 75:9

  และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน

 • 75:10

  วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี ?

 • 75:11

  เปล่าเลย ! ไม่มีที่พึ่งพิงดอก

 • 75:12

  ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้น คือที่พักอันสงบสุข

 • 75:13

  วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง

 • 75:14

  เปล่าเลย ! มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง

 • 75:15

  ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม

 • 75:16

  เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ

 • 75:17

  แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจำ

 • 75:18

  ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น

 • 75:19

  แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือ การอธิบายอัลกุรอาน

 • 75:20

  เปล่าเลย ! แต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

 • 75:21

  และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก

 • 75:22

  ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน

 • 75:23

  จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน

 • 75:24

  และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด

 • 75:25

  มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน

 • 75:26

  เปล่าเลย ! เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย

 • 75:27

  และมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม

 • 75:28

  และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป

 • 75:29

  และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)

 • 75:30

  วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า

 • 75:31

  เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่น และไม่ละหมาด

 • 75:32

  แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ

 • 75:33

  แล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างหยิ่งยะโส

 • 75:34

  ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

 • 75:35

  แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

 • 75:36

  มนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ ?

 • 75:37

  เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ ?

 • 75:38

  แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์

 • 75:39

  แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง

 • 75:40

  ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ ?

Paylaş
Tweet'le