77 MÜRSELAT

 • 77:1

  ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน

 • 77:2

  ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง

 • 77:3

  ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่อุ้มเมฆฝน

 • 77:4

  ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ

 • 77:5

  ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่นำมามอบแก่บรรดานะบี

 • 77:6

  ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ

 • 77:7

  แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 • 77:8

  เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง

 • 77:9

  และเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออก

 • 77:10

  และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง

 • 77:11

  และเมื่อบรรดาร่อซูลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด

 • 77:12

  สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดาร่อซูล) ถูกเลื่อนออกไป

 • 77:13

  สำหรับวันแห่งการตัดสิน

 • 77:14

  และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร ?

 • 77:15

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:16

  เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ ดอกหรือ ?

 • 77:17

  หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ปฏิบัติตามพวกเขา

 • 77:18

  เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร

 • 77:19

  ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:20

  เรามิได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า (อสุจิ) ดอกหรือ ?

 • 77:21

  แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อับมั่นคง (มดลูก)

 • 77:22

  จนถึงกำหนดอันแน่นอน

 • 77:23

  ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศจริง ๆ

 • 77:24

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:25

  และเรามิได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ ?

 • 77:26

  ทั้งคนเป็นและคนตาย

 • 77:27

  และในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาไว้สูงตะหง่าน และเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิท

 • 77:28

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:29

  (จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า) พวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ

 • 77:30

  จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉก

 • 77:31

  (มัน) ไม่ทำให้เกิดร่ม และจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้

 • 77:32

  แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมา (มีขนาด) เท่าป้อมปราการ

 • 77:33

  ประหนึ่งมัน (ประกายนั้น) เป็นอูฐสีเหลืองเข้ม

 • 77:34

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:35

  นี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้

 • 77:36

  และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัว

 • 77:37

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:38

  นี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อน ๆ

 • 77:39

  ดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้า

 • 77:40

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:41

  แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ

 • 77:42

  และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ

 • 77:43

  พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

 • 77:44

  แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย

 • 77:45

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:46

  พวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร

 • 77:47

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:48

  เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่า จงรุกั๊วะ พวกเขาก็จะไม่รุกั๊วะ

 • 77:49

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 77:50

  ดังนั้น คำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน

Paylaş
Tweet'le