78 NEBE

 • 78:1

  พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร ?

 • 78:2

  (ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

 • 78:3

  ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่

 • 78:4

  เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

 • 78:5

  แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

 • 78:6

  เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ ?

 • 78:7

  และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ ?

 • 78:8

  และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน

 • 78:9

  และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน

 • 78:10

  และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

 • 78:11

  และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ

 • 78:12

  และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

 • 78:13

  และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า

 • 78:14

  และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายมากเมฆฝน

 • 78:15

  เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืช และพืชผัก

 • 78:16

  และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น

 • 78:17

  แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้

 • 78:18

  วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

 • 78:19

  และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

 • 78:20

  และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง

 • 78:21

  แท้จริงนรกญะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่อง

 • 78:22

  เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด

 • 78:23

  พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน

 • 78:24

  พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น

 • 78:25

  นอกจากน้ำเดือด และน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น

 • 78:26

  ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร

 • 78:27

  เพราะพวกเขามิได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน

 • 78:28

  และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอย่างสิ้นเชิง

 • 78:29

  และทุก ๆ สิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก

 • 78:30

  ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (การลงโทษ) เถิด เราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น

 • 78:31

  แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้น จะได้รับชัยชนะ

 • 78:32

  เรือกสวนหลากหลายและองุ่น

 • 78:33

  และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน

 • 78:34

  และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม

 • 78:35

  ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จ

 • 78:36

  ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้าเป็นการประทานให้อย่างพอเพียง

 • 78:37

  พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง คือพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆ ต่อพระองค์

 • 78:38

  วันซึ่งญิบริลและมะลาอิกะฮฺจะยืนเป็นแถวเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตให้แก่เขาและเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

 • 78:39

  นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด

 • 78:40

  แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้..ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี

Paylaş
Tweet'le