79 NAZİAT

 • 79:1

  ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ผู้ฉุดกระชาก (วิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธา) อย่างแรง

 • 79:2

  ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ผู้ชัก (วิญญาณของผู้ศรัทธา) อย่างแผ่วเบา

 • 79:3

  ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ที่แหวกว่ายในท้องนภากาศ

 • 79:4

  แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว

 • 79:5

  แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผู้บริหารกิจการ

 • 79:6

  วันซึ่งการเป่าสังข์ครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือน

 • 79:7

  การเป่าสังข์ครั้งสองจะติดตามมา

 • 79:8

  ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนก

 • 79:9

  สายตาของพวกเขาจะละห้อย

 • 79:10

  พวกเขาจะกล่าวว่า พวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือ ?

 • 79:11

  เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ ?

 • 79:12

  พวกเขากล่าวว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน

 • 79:13

  ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้อนครั้งเดียวเท่านั้น

 • 79:14

  แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง

 • 79:15

  เรื่องราวของมูซาได้มาถึงได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

 • 79:16

  ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่หว่างหุบเขาฏวาอันบริสุทธิ์

 • 79:17

  เจ้าจงไปหาฟิรเอานฺ เพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน

 • 79:18

  แล้วจงกล่าวว่า ท่านประสงค์จะซักฟอกไหม ?

 • 79:19

  และจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหม ? เพื่อท่านจะได้ยำเกรง

 • 79:20

  แล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่

 • 79:21

  แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้นดัน

 • 79:22

  แล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็ว

 • 79:23

  แล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุม แล้วประกาศออกไป

 • 79:24

  แล้วกล่าวว่า ฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่าน

 • 79:25

  ดังนั้นอัลลอฮฺจึงคร่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้

 • 79:26

  แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงของอัลลอฮฺ

 • 79:27

  พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือ ? หรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน !

 • 79:28

  พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรง ทำให้มันสมบูรณ์

 • 79:29

  และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบ และทรงทำให้ความสว่างของมันออกมา

 • 79:30

  และหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบ

 • 79:31

  ทรงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมัน และทุ่งหญ้าของมัน

 • 79:32

  ส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง

 • 79:33

  ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้า และสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า

 • 79:34

  ดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น

 • 79:35

  เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้

 • 79:36

  และนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมัน

 • 79:37

  ส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้น

 • 79:38

  และเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

 • 79:39

  ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา

 • 79:40

  และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขา และได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ

 • 79:41

  ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขา

 • 79:42

  พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสาน (วันกิยามะฮฺ) ว่า เมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น ?

 • 79:43

  ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนัก ?

 • 79:44

  ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระ

 • 79:45

  ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมัน (วันกิยามะฮฺ) เท่านั้น

 • 79:46

  วันที่พวกเขาจะเห็นมัน (วันกิยามะฮฺ) ประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่โลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น

Paylaş
Tweet'le