80 ABESE

 • 80:1

  เขา (มุฮัมมัด) ทำหน้าบึ้ง และผินหน้าไปทางอื่น

 • 80:2

  เพราะชายตาบอดมาหาเขา

 • 80:3

  และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้ หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้

 • 80:4

  หรือเพื่อรับคำตักเตือน เพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

 • 80:5

  ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้ว

 • 80:6

  เจ้ากลับต้อนรับขับสู้

 • 80:7

  และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า การที่เขาไม่ซักฟอก

 • 80:8

  และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายาม

 • 80:9

  และเขามีความกลัวเกรง

 • 80:10

  เจ้ากลับเมินเฉย

 • 80:11

  มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ

 • 80:12

  ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น

 • 80:13

  ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ

 • 80:14

  ที่ได้รับการเทิดทูน ได้รับความบริสุทธิ์

 • 80:15

  ด้วยมือของมลาอิกะฮฺ

 • 80:16

  ผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรม

 • 80:17

  มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร

 • 80:18

  จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเขามา ?

 • 80:19

  จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขา แล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา

 • 80:20

  แล้วพระองค์ก็ทรงแผ้วทางให้สะดวกแก่เขา

 • 80:21

  ต่อมาพระองค์ให้เขาตายไป แล้วให้เขาลงหลุม

 • 80:22

  ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพ

 • 80:23

  มิใช่เช่นนั้น เขามิได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา

 • 80:24

  มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาซิ

 • 80:25

  เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร

 • 80:26

  แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไป

 • 80:27

  และเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดิน

 • 80:28

  และองุ่นและพืชผัก

 • 80:29

  และมะกอกและอินทผลัม

 • 80:30

  และเรือกสวนที่หนาทึบ

 • 80:31

  และผลไม้และทุ่งหญ้า

 • 80:32

  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า

 • 80:33

  ครั้นเมื่อเสียงกัมปนาทมาถึง

 • 80:34

  วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา

 • 80:35

  และจากแม่ของเขา และพ่อของเขา

 • 80:36

  และจากภริยาของเขา และลูก ๆ ของเขา

 • 80:37

  สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้น มีภาระพอตัวเขาอยู่แล้ว

 • 80:38

  หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใส

 • 80:39

  หัวเราะดีใจร่าเริง

 • 80:40

  และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ

 • 80:41

  ความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น

 • 80:42

  ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว

Paylaş
Tweet'le