83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่อง (ในการตวงและการชั่ง)

 • 83:2

  คือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม

 • 83:3

  และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด

 • 83:4

  ชนเหล่านั้นมิได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ

 • 83:5

  สำหรับวันอันยิ่งใหญ่

 • 83:6

  วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก

 • 83:7

  มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน

 • 83:8

  และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจญีนนั้นคืออะไร?

 • 83:9

  คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้

 • 83:10

  ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 • 83:11

  คือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน

 • 83:12

  และไม่ไม่ใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้น นอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด

 • 83:13

  เมื่อบรรดาอายาตของเราถูกอ่านแก่เขา เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลวไหวสมัยก่อน

 • 83:14

  มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา

 • 83:15

  มิใช่เช่นนั้น แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา

 • 83:16

  แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโซน

 • 83:17

  แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้

 • 83:18

  มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอน

 • 83:19

  และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนคืออะไร

 • 83:20

  คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้

 • 83:21

  บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิด (มะลาอิกะฮฺ) จะเป็นผู้ดูแลรักษา

 • 83:22

  แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน

 • 83:23

  พวกเขาจะมองดูจากบนเตียง

 • 83:24

  เจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา

 • 83:25

  พวกเขาจะได้ดื่มสุราอันบริสุทธิ์ ซึ่งถูกผนึกไว้

 • 83:26

  ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชะมดเชียง และในการนี้บรรดาผู้แข่งขัน (ที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้) จงแข่งขันกันเถิด

 • 83:27

  ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีม

 • 83:28

  คือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิด (อัลลอฮฺ) เท่านั้นจะได้ดื่มมัน

 • 83:29

  แท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้น เคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธา

 • 83:30

  และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไป พวกเขาจะหลิ่วตาเย้ยหยัน

 • 83:31

  และเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขา พวกเขาก็กลับไปอย่างตลกคะนอง

 • 83:32

  และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางแน่นอน

 • 83:33

  และพวกเขา (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) มิได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้น

 • 83:34

  ดังนั้น วันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้าง

 • 83:35

  พวกเขา (บรรดาผู้ศรัทธา) จะมองดูอยู่บนเตียง

 • 83:36

  บรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ปฏิบัติมามิใช่หรือ

Paylaş
Tweet'le