84 İNŞİKAK

 • 84:1

  เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

 • 84:2

  และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

 • 84:3

  และเมื่อแผ่นดินถูให้แผ่กว้าง

 • 84:4

  และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

 • 84:5

  และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

 • 84:6

  โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

 • 84:7

  ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

 • 84:8

  เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

 • 84:9

  และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ

 • 84:10

  และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

 • 84:11

  แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

 • 84:12

  และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

 • 84:13

  แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

 • 84:14

  แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮฺ) อีกเป็นอันขาด

 • 84:15

  พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ

 • 84:16

  ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

 • 84:17

  และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

 • 84:18

  และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง

 • 84:19

  แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง

 • 84:20

  มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา

 • 84:21

  และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่สุญูด

 • 84:22

  แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา

 • 84:23

  และอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดปังไว้

 • 84:24

  ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

 • 84:25

  นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัล (การตอบแทน) อย่างไม่มีสิ้นสุด

Paylaş
Tweet'le