85 BURUC

 • 85:1

  ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาว

 • 85:2

  และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้

 • 85:3

  และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน

 • 85:4

  บรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่ง

 • 85:5

  ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง

 • 85:6

  ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ

 • 85:7

  และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา

 • 85:8

  และพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

 • 85:9

  ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอย่าง

 • 85:10

  แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง แล้วพวกเขามิได้สำนึกผิดกลับตัวนั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกญะฮันนัม และพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผาไหม้

 • 85:11

  แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง

 • 85:12

  แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนัก

 • 85:13

  แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรก และทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก

 • 85:14

  และพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปรานี

 • 85:15

  เจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

 • 85:16

  ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

 • 85:17

  ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

 • 85:18

  ของฟิรเอานฺและซะมูด

 • 85:19

  ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อ (ความจริง)

 • 85:20

  และอัลลอฮฺทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน

 • 85:21

  มิใช่เช่นนั้นดอก ที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือคือกุรอานอันรุ่งโรจน์

 • 85:22

  อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้

Paylaş
Tweet'le