86 TARIK

 • 86:1

  ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน

 • 86:2

  และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร ?

 • 86:3

  คือดวงดาวที่ประกายแสง

 • 86:4

  ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน

 • 86:5

  ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร ?

 • 86:6

  เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา

 • 86:7

  มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

 • 86:8

  แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)

 • 86:9

  วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย

 • 86:10

  ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

 • 86:11

  ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน

 • 86:12

  และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย)

 • 86:13

  แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกลับความเท็จ)

 • 86:14

  และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ

 • 86:15

  แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่

 • 86:16

  และข้าก็วางแผนการณ์อยู่

 • 86:17

  ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง

Paylaş
Tweet'le