88 GAŞİYE

 • 88:1

  ข่าวคราวของการครอบงำ (แห่งความรุนแรง) ได้มายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

 • 88:2

  ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อย

 • 88:3

  ใบหน้าที่ทำงานหนัก ระกำใจ

 • 88:4

  เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรง

 • 88:5

  จะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด

 • 88:6

  ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้ง

 • 88:7

  มันจะไม่ทำให้อ้วน และไม่ทำให้หายหิว

 • 88:8

  ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบาน

 • 88:9

  พึงพอใจเพราะการกระทำของพวกเขา

 • 88:10

  อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่าน

 • 88:11

  จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้น

 • 88:12

  ในนั้นมีตาน้ำไหลริน

 • 88:13

  ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่น

 • 88:14

  และมีแก้วน้ำถูกวางไว้

 • 88:15

  และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว

 • 88:16

  และมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้

 • 88:17

  พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่า มันถูกบังเกิดมาอย่างไร ?

 • 88:18

  และยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไร ?

 • 88:19

  และยังภูเขาบ้างหรือว่า มันถูกปักตั้งไว้อย่างไร ?

 • 88:20

  และยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร ?

 • 88:21

  ดังนั้นจงตักเตือนเถิด เพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น

 • 88:22

  เจ้ามิใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา

 • 88:23

  นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

 • 88:24

  อัลลอฮฺจะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์

 • 88:25

  แท้จริง ยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขา

 • 88:26

  แล้วก็แท้จริง หน้าที่ของเรานั้นคือ การชำระพวกเขา

Paylaş
Tweet'le