89 FECR

 • 89:1

  ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ

 • 89:2

  และด้วยค่ำคืนทั้งสิบ

 • 89:3

  และด้วยสิ่งที่เป็น คู่ และที่เป็นคี่

 • 89:4

  และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันโคจรไป

 • 89:5

  ในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบาน สำหรับผู้ที่มีปัญญามิใช่หรือ?

 • 89:6

  เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า พระเจ้าของเจ้ากระทำต่อพวกอ๊าดอย่างไร ?

 • 89:7

  (แห่ง) อิร็อม พวกมีเสาหินสูงตะหง่าน

 • 89:8

  ซึ่งเยี่ยงนั้นมิได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่าง ๆ

 • 89:9

  และพวกซะมูดผู้สกัดหิน ณ หุบเขา

 • 89:10

  และฟิรเอานฺ เจ้าแห่งตรึงเสาเต๊นท์

 • 89:11

  บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นตามหัวเมืองต่าง ๆ

 • 89:12

  แล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้น

 • 89:13

  ดังนั้นพระเจ้าของเจ้าจึงกระหน่ำการลงโทษนานาชนิดบนพวกเขา

 • 89:14

  แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอย่างแน่นอน

 • 89:15

  ส่วนมนุษย์นั้น เมื่อพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขา โดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขา เขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉัน

 • 89:16

  แต่ครั้งเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาทรงให้การครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขา เขาก็จะกล่าวว่า พระเจ้าของฉันทรงเหยียดหยามฉัน

 • 89:17

  มิใช่เช่นนั้นดอก แต่ว่าพวกเจ้ามิได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าต่างหาก

 • 89:18

  และพวกเจ้ามิได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนยากจนขัดสน

 • 89:19

  และพวกเจ้ากินมรดกกันอย่างหมดเกลี้ยง

 • 89:20

  และพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมาย

 • 89:21

  หามิได้ เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนเป็นผุยผง

 • 89:22

  และพระเจ้าของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมะลาอิกะฮฺด้วยเป็นแถว ๆ

 • 89:23

  และวันนั้นนรกญะฮันนัมจะถูกนำมาให้ปรากฏ ในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้ แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร ?

 • 89:24

  เขาจะกล่าวว่า โอ้ถ้าฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉัน

 • 89:25

  แล้วในวันนั้นไม่มีผู้ใดลงโทษเช่น การลงโทษของพระองค์

 • 89:26

  และไม่มีผู้ใดผูกมัด เช่นการผูกมัดของพระองค์

 • 89:27

  โอ้ชีวิตที่สงบแน่นเอ๋ย

 • 89:28

  จงกลับมายังพระเจ้าของเจ้าด้วยความยินดีและเป็นที่ปิติเถิด

 • 89:29

  แล้วจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิด

 • 89:30

  และจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด

Paylaş
Tweet'le