92 LEYL

 • 92:1

  ขอสาบานด้วยเวลากลางคืน เมื่อมันปกคลุม

 • 92:2

  และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง

 • 92:3

  และด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชาย และเพศหญิง

 • 92:4

  แท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน

 • 92:5

  ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ)

 • 92:6

  และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

 • 92:7

  เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย

 • 92:8

  และส่วนผู้ที่ตระหนี่ และถือว่ามีพอเพียงแล้ว

 • 92:9

  และปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม

 • 92:10

  เราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย

 • 92:11

  และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้ เมื่อเขาตกไปในเหวนรก

 • 92:12

  แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทาง

 • 92:13

  และแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเรา

 • 92:14

  ดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโซน

 • 92:15

  ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปในเผาไหม้ในมัน นอกจากคนเลวทรามที่สุด

 • 92:16

  คือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้

 • 92:17

  และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน

 • 92:18

  ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง

 • 92:19

  และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน

 • 92:20

  นอกจากว่าเพื่อแสวงความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น

 • 92:21

  และเขาก็จะพึงพอใจ

Paylaş
Tweet'le