93 DUHA

 • 93:1

  ขอสาบานด้วยเวลาสาย

 • 93:2

  และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัดเงียบ

 • 93:3

  พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า

 • 93:4

  และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น

 • 93:5

  และความแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าจะพอใจ

 • 93:6

  พระองค์มิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ ?

 • 93:7

  และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อน แล้วก็ทรงชี้แนะทาง (แก่เจ้า) ดอกหรือ ?

 • 93:8

  และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วให้มั่งคั่ง (แก่) เจ้าดอกหรือ ?

 • 93:9

  ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่

 • 93:10

  และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่

 • 93:11

  และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้น เจ้าจงแสดงออก

Paylaş
Tweet'le