94 İNŞİRAH

 • 94:1

  เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?

 • 94:2

  และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว

 • 94:3

  ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า

 • 94:4

  และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า

 • 94:5

  ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

 • 94:6

  แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

 • 94:7

  ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น (จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป

 • 94:8

  และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด

Paylaş
Tweet'le