96 ALAK

 • 96:1

  จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

 • 96:2

  ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

 • 96:3

  จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

 • 96:4

  ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

 • 96:5

  ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

 • 96:6

  มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้น ย่อมจะละเมิดขอบเขต

 • 96:7

  เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว

 • 96:8

  แท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือ การกลับไป

 • 96:9

  เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ ผู้ที่ขัดขวาง

 • 96:10

  บ่าวคนหนึ่ง เมื่อเขากำลังละหมาด

 • 96:11

  เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง

 • 96:12

  หรือใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรง

 • 96:13

  เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากเขาปฏิเสธ และผินหลังให้

 • 96:14

  เขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงเห็น

 • 96:15

  มิใช่เช่นนั้น ถ้าเขายังไม่หยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขม่อมอย่างแน่นอน

 • 96:16

  ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว

 • 96:17

  แล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขา

 • 96:18

  เราก็จะเรียกผู้คุมนรก

 • 96:19

  มิใช่เช่นนั้น เจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูด และเข้า

Paylaş
Tweet'le