99 ZİLZAL

 • 99:1

  เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน

 • 99:2

  และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา

 • 99:3

  และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

 • 99:4

  ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน

 • 99:5

  ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

 • 99:6

  ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา

 • 99:7

  ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน

 • 99:8

  ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน

Paylaş
Tweet'le