100 ADİYAT

 • 100:1

  Аллаһ юлында сугыш өчен сулуларын тавышландырып чабкучы атлар илә ант итәм.

 • 100:2

  Дагалары белән таштан ут чыгарып чабкучы атлар илә ант итәм.

 • 100:3

  Таң вакытында Аллаһ юлында сугыш өчен ашыгып чабкучы атлар белән ант итәм.

 • 100:4

  Ул атлар каты чабулары белән тузан күтәрерләр.

 • 100:5

  Вә бу атлы гаскәр Исламга һәм мөселманнарга зарар итүче кәфер кавеме арасына таң вакытында барып керделәр, аларны туздырмак өчен.

 • 100:6

  Тәхкыйк кеше үзенең Раббысына вә Аның нигъмәтләренә көфран нигъмәт кылучыдыр, ягъни иман китермичә, Ислам динен кабул итмичә, үзен-үзе һәлак итүчедер.

 • 100:7

  Тәхкыйк имансыз кеше үзенең имансызлыгына Аллаһуга каршы кылган эшләре белән гуаһдыр.

 • 100:8

  Вә тәхкыйк Аллаһудан курыкмаган кеше малны артык сөйгәнлеге өчен малга бик каты сарандыр.

 • 100:9

  Әйә адәм баласы белмиме белерлек, гакылы бар түгелме – кабердәге үлекләр терелеп чыкканда һәм,

 • 100:10

  күкрәктәге игътикад, уй-фикерләр ачылганда.

 • 100:11

  Ул көндә Раббылары аларның кылган эшләреннән хәбәрдар икәнен?

Paylaş
Tweet'le