107 MAUN

 • 107:1

  Әйә син хисаб вә җәза көнен, кыямәтне ялганга тоткан кешене күрдеңме?

 • 107:2

  Ул ялганчы ятимне кагар, аңа золым итәр.

 • 107:3

  Үзене һәм башкаларны кызыктырмас фәкыйрьләргә аш вә садака бирергә.

 • 107:4

  Ни үкенеч вә һәлакәтлек ихлассыз намаз укучыларга.

 • 107:5

  Алар намазларыннан гафилләр, вакытында укымаслар һәм намазның рүкеннәрен хөрмәт кылмаслар, намазларының вакытыннан кичегүенә кайгырмаслар.

 • 107:6

  Әле алар укыган намазларын да рия белән укырлар, ягъни кеше күргәндә укый, кеше күрмәгәндә укымый.

 • 107:7

  Ул рияче тиешле садакаларны бирмәс һәм тормыш әйберләрен вакытлыча биреп тормас.

Paylaş
Tweet'le