56 VAKIA

 • 56:1

  Әгәр вакыйга булачак кыямәт хәле вакыйга булса,

 • 56:2

  ул кыямәтнең вакыйга булуын ялганлаучы була алмас.

 • 56:3

  Ул кыямәт Дөньяда тәкәбберләнеп динсез яшәгән кешеләрне түбән төшерүче вә Аллаһудан куркып түбәнчелек белән тотып яшәгән хак мөэминнәрне бөек дәрәҗәгә күтәрүчедер.

 • 56:4

  Әгәр җирне каты хәрәкәтләндерү илә хәрәкәтләндерсә,

 • 56:5

  вә таулар каты тетелү илә тетелсәләр

 • 56:6

  алар чәчелгән тузан кеби булырлар.

 • 56:7

  Вә сез өч төрле сыйныф булырсыз.

 • 56:8

  Бер сыйныф уң тараф кешеләредер, уң тараф кешеләренең җәннәтләрдә хәлләре ни хуш яхшыдыр.

 • 56:9

  Вә икенче сыйныф сул тараф кешеләрдер, сул тараф кешеләрнең хәле җәһәннәмдә ни ямандыр.

 • 56:10

  Дәхи бер сыйныф кешеләре яхшылыкта алга чыгучылардыр, ягъни Коръән белән гамәл кылып яхшылыкта һәрвакыт алда булырлар.

 • 56:11

  Әнә шул кешеләр Аллаһуга якын вә хөрмәтле

 • 56:12

  Алар нигъмәт белән тулган җәннәтләрдәдер.

 • 56:13

  Ул Аллаһуга якын кешеләр әүвәлге кавемнәрдән бер җәмәгатьтер.

 • 56:14

  Дәхи соңгы кавемнәрдән аз гына бардыр.

 • 56:15

  Алтын көмеш вә җәүһәр белән тукылган диваннарда.

 • 56:16

  Бер-берсенә каршы булыр ул диванга таянган хәлләрендә.

 • 56:17

  Алар тирәсендә хезмәт белән әйләнерләр мәңге яшь булгучы егетләр.

 • 56:18

  Тоткасыз кәсәләр вә борынлы комганнар һәм агып торган эчемлекләр тутырылган кәсәләр белән.

 • 56:19

  Ул эчемлекләр эчүдән башлары һич авыртмас һәм исермәсләр.

 • 56:20

  Вә алар тели торган җимешләр белән.

 • 56:21

  Вә аларның ашарга теләгәне кош итләре белән килерләр.

 • 56:22

  Дәхи кара вә зур күзле кызлар белән бергә булырлар.

 • 56:23

  Ул кызлар тезелгән энҗе дәнәләре кебиләрдер.

 • 56:24

  Бу нигъмәтләр кылган гамәлләренең җәзасыдыр.

 • 56:25

  Алар җәннәттә буш сүзләрне вә гөнаһлы сүзләрне ишетмәсләр.

 • 56:26

  Мәгәр сәлам бирешкән тавышны гына ишетерләр.

 • 56:27

  Инде уң тараф кешеләре – нинди яхшы уң тараф кешеләренең хәле.

 • 56:28

  Чәнечкесез сәдер агачлары астында.

 • 56:29

  Вә җимешләре астан өскә хәтле тезелгән хуш исле банан агачлары арасында.

 • 56:30

  Вә даимән булучы күләгәдә.

 • 56:31

  Вә даимән һәр тарафка агып торучы суда.

 • 56:32

  Вә бик күп җимешләр эчендә.

 • 56:33

  Ул җимешләр киселмәсләр агачтан (бетмәсләр) вә җимешләре җәннәт кешеләре өчен һич тыелмаслар.

 • 56:34

  Вә кабартылган йомшак түшәкләрдә булырлар.

 • 56:35

  Без аларның дөньядагы хатыннарын икенче итеп халык кылдык.

 • 56:36

  Аларны яшь кызлар кылдык.

 • 56:37

  Ирләрен сөюче татлы сүзлеләрдер, барчасы да яшьләр, җәннәт кешеләре бар да утыз өч яшьтә булырлар.

 • 56:38

  Бу зекер ителгән нәрсәләр уң тараф кешеләре өчен хәзерләнде.

 • 56:39

  Ул уң тараф кешеләре әүвәлге кавемнәрдән бер төркем җәмәгатьләрдер.

 • 56:40

  Вә соңгы кавемнәрдән бер төркем җәмәгатьтер.

 • 56:41

  Вә сул тараф кешеләре, ул сул тарафларның хәле нинди яман, нинди авырдыр.

 • 56:42

  Алар эссе җилдә вә кайнар суда.

 • 56:43

  Кара төннән булган күләгәдә.

 • 56:44

  Ул күләгә салкынча түгел һәм файдалы да түгел.

 • 56:45

  Тәхкыйк алар дөньяда вакытта нигъмәт ияләре булып азган иделәр.

 • 56:46

  Вә алар олугъ гөнаһка, ягъни ширеккә даимчелек кыла иделәр.

 • 56:47

  Дәхи әйтәләр иде: "Без әгәр үлеп сөяк булсак вә череп туфрак булсак, яңадан терелербезме.

 • 56:48

  Дәхи безнең борынгы бабаларыбыз да терелеп кубарылырлармы? Бу эш була торган түгел", – дип.

 • 56:49

  Әйт: "Әлбәттә, борынгылар да һәм ахыргы кешеләр дә.

 • 56:50

  Барчалары да мәгълүм кыямәт көнендәге билгеләнгән урынга җыелырлар.

 • 56:51

  Соңра сез азып адашучы ялганчы кешеләрсез.

 • 56:52

  Әлбәттә, Заккум агачының ачы вә чәнечкеле җимешләрен ашаучысыз.

 • 56:53

  Шул ачы җимешләр илә карыннарыгызны тутыручысыз,

 • 56:54

  вә аның өстенә эчәрсез бик кайнар суны.

 • 56:55

  Ул суны бик каты аңкыганлыктан комсызланып (сусаган дөяләр кебек) эчәрсез.

 • 56:56

  Бу ачы җимеш белән кайнар су кыямәт көнендәге аларның сыедыр.

 • 56:57

  Сезне Без халык кылдык, Безнең тергезеп хөкем итү эшебезне тәсъдыйк кылмассызмы ышанмассызмы?

 • 56:58

  Беләсезме хәбәр бирегез хатыннарыгызның бала ятагына салган суыгызны.

 • 56:59

  Кеше итеп халык кылучы сезме, әллә аларны халык кылучы Безме?

 • 56:60

  Без сезнең арагызда үлемне билгеләдек, вә Без гаҗизләнүче, аптыраучы түгелбез.

 • 56:61

  Сезне һәлак итеп урыныгызга сездән яхшыракны алыштырырга, вә сезне үзегез белмәгән сурәтләргә алыштырырга гаҗиз түгелме.

 • 56:62

  Тәхкыйк сез әүвәлге халык ителүне беләсез бит, һич юктан халык кылдык, шуны уйлап фикерләп карасагызчы!

 • 56:63

  Әгәр белсәгез чәчкән игеннәрегездән хәбәр бирегез!

 • 56:64

  Сезме аларны үстерәсез, әллә Безме үстерүче?

 • 56:65

  Әгәр теләсәк, ул игеннәрне коры кау яки башаксыз коры салам кылыр идек, ул вакытта бик каты кайгыручылардан булыр идегез.

 • 56:66

  Вә: "Гөнаһыбыз сәбәпле җәзаланабыз,

 • 56:67

  Бәлки моннан соң безгә Аллаһуның рәхмәте һич тә булмас инде", – дияр идегез.

 • 56:68

  Әгәр белсәгез, эчә торган суларыгыздан хәбәр бирегез!

 • 56:69

  Ул суны болыттан сез иңдердегезме, әллә ул суны иңдерүче Безме?

 • 56:70

  Әгәр Без теләсәк, ул суны эчәргә яраксыз итеп ачы кылыр идек, сез ни өчен шөкер итмисез?

 • 56:71

  Әйә беләсезме, һәр көнне кабызып файдаланган уттан хәбәр бирегез!

 • 56:72

  Ул утның агачын сез ясадыгызмы, әллә Безме аны бар итүче? Ягъни Ґәрәбстанда үсеп торган яшел агачтан сугып ут чыгаралар.

 • 56:73

  Без ул утны халык кылдык ахирәт утын искә төшермәк өчен вә юлда йөрүчеләргә файдаланмак өчен.

 • 56:74

  Олугъ булган Раббыңның исеме илә тәсбихләр әйт!

 • 56:75

  Йолдызларның иңгән яки баеган вакытлары илә ант итәмен.

 • 56:76

  Тәхкыйк ул ант бик олугъ анттыр, әгәр белсәгез.

 • 56:77

  Тәхкыйк Аллаһудан вәхий ителгән нәрсә хөрмәтле Коръәндер.

 • 56:78

  Ул Коръән Ләүхүл Мәхфуздагы китапта сакланмыштыр.

 • 56:79

  Ул Коръәнне пакь булмаган кеше тотмас, мәгәр тәһарәтле пакь кеше генә тотар.

 • 56:80

  Барча галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһудан иңдерелмештер.

 • 56:81

  Әйә сез ошбу Коръән белән гамәл кылудан ялкауланасызмы, андагы Аллаһ хөкемнәрен җиңелгә саныйсызмы?

 • 56:82

  Тәхкыйк Коръәнне ялганга тотуыгызны үзегезгә өлеш кыласыз. Ягъни һәр нигъмәтне Аллаһудан дип белмисез, бәлки тәбигатьтән һәм үзебездән дисез.

 • 56:83

  Әгәр үлемгә хәзерләнгән кешенең җаны бугазына җитсә,

 • 56:84

  сез шул вакытта аңа карап сорарсыз.

 • 56:85

  Ул кешенең хәлен белү өчен сезгә караганда Без белем вә кодрәтебез белән аңа якынракбыз, ләкин ул кешегә килгән хәлне сез белмисез һәм күрмисез.

 • 56:86

  Әгәр Безнең хозурыбызда хөкем ителми торган булсагыз, ягъни кешенең үлеме Аллаһудан түгел, үләбез дә бетәбез дисәгез.

 • 56:87

  Ул кешене үлемнән коткарып дөньяда яшәү өчен кире кайтарыгыз, әгәр Аллаһудан башка эш кыла алабыз дигән сүзегез дөрес булса!

 • 56:88

  Әгәр ул үлгән кеше Аллаһуга якын кешеләрдән булса,

 • 56:89

  аңар рәхәтлек вә хуш исле гөлләр арасында яхшы нигъмәтләр вә нәґим җәннәтедер.

 • 56:90

  Әмма уң тараф кешесе булса.

 • 56:91

  Сиңа җәннәттәге уң тараф юлдашыңнан сәламдер.

 • 56:92

  Әгәр ул үлгән кеше Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диюче адашкан кеше булса,

 • 56:93

  аның сые җәһәннәмнең кайнар суыннандыр.

 • 56:94

  Вә җәһәннәм утының яндыруыдыр.

 • 56:95

  Тәхкыйк бу зекер ителгән нәрсәләр якын булган хактыр.

 • 56:96

  Олугъ булган Раббыңның исемен мактап тәсбих әйт!

Paylaş
Tweet'le